skolen

Kunnskapsministeren inviterer til høringskonferanse i Tromsø om selve grunnmuren i den norske skolen. Vil forslaget gi oss elever som tør å åpne seg mot verden og framtiden?

1
335

Norges arktiske universitet skal nå starte opp et større forskningsprosjekt om andre verdenskrig i Nord-Norge.  I egenskap av tidligere historielektor i den videregående skolen håper jeg at ett av resultatene av dette prosjektet kan bli et nytt læreverk for den videregående skole

2
938

Det er ingen grunn til å tildekke det faktum at et altfor stort antall barn opplever ensomhet, mobbing, lærevansker og utstøting i Røymos sosialdemokratiske paradisskole.

5
269

Jens-Ivar Nergård liker ikkje at hans unyanserte framstilling av fornorskingshistoria blir kritisert, og er misnøgd med at hans uklåre synspunkt på kjeldebruk blir påtala.

3
238

Jeg trengte ofte hjelp og jeg fikk det. Men jeg husker flere av mine skolekamerater som ikke hadde det slik.

8
597

Internasjonale skoler forstrekker det kulturelle mangfoldet.

0
119

- Har regjeringen skjønt hvor skoen trykker? spør samfunnsredaktør Lasse Jangås.

0
11,355

15 år gamle Vårin fra Alta har gitt ansikt til opplevelsen av å måtte være hjemme når andre drar på tur.

0
99

Jeg har full forståelse for at KS forsøker å forbedre kommunenes økonomi.

1
10