skredsikring

Høyre/FRP regjeringen har kuttet i rassikringen i alle sine egne budsjett denne stortingsperioden, de har i denne perioden brukt rassikring som salderingspost i budsjettet. 

27
1,878

For mennesker og næringsliv langs kysten er det helt uforståelig hvorfor sikring av rasfarlige veier ikke er en prioritert oppgave.

0
258

Det må bli slutt på den stemoderlige behandlingen av et lokalsamfunn med enorm verdiskapning. Tromvik må få ny vei, skriver Nordlys på lederplass.

13
485

Bygdelaget har i snart et år jobbet med å legge til rette for småbarn-foreldre som ønsker å flytte til bygda. Dette for å sikre skolen i bygda.

0
0