Snøkrabbekrigen

Norsk lovregulering av snøkrabben er klar. Utgangspunktet er at all fangst av snøkrabbe er forbudt uten at særskilt tillatelse er gitt. Det dommeren måtte ta stilling til er om Norge har myndighet til å straffesansjonere den latviske skipperen og selskapet.

1
235

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fremstiller

0
0

Snøkrabbe er en ny art som har vandret inn i norske farvann. Krabba skaper nå konflikt mellom Norge og EU.

2
348

Dette spillet har Norge rett og slett ikke råd til å tape. Derfor bør fiskeriminister Sandberg trå varsomt.

1
61