snøskuter

Jeg registrerer at Nordlys sin kommentator Tone Angell Jensen engasjerer seg i scooterdebatten. Det er vel og bra. Men litt presisjon i omtalen av andres oppfatninger skader ikke.

3
269

Vi har alle sympatier for svaksynte. Men skal vi virkelig ha samme sympati for sneversynte politikere, uten gangsyn, som lager lover, sterkt påvirket av enkeltgruppers mening? Dessverre ofte styrt av primitive egeninteresser.

5
527

1. Meg selv 2. Om å eie en snøscooter 3. Båtlivet i Oslofjorden 4. En forbrytes hverdag 5. Å skite i eget reir 6. Demonstrasjonstog

38
440

Den 19. juni 2015 trådte ny § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) i kraft. Samme dag trådte også ny § 4a i motorferdselforskriften i kraft.

8
1,814

Lov om motorferdsel i utmark gir anledning til å gi dispensasjon for kjøring med snøscooter til hytte med 2,5 km avstand fra vei. 

Det er åpenbart for oss i H at det er reell kjøreavstand som må gjelde og at sikkerhetshensyn og eksisterende parkeringsområder må hensyntas. 

1
159

En sikker populistisk slager for tiden er å uttale seg positivt om scooterkjøring i nordnorske naturområder.

10
490

Scooterdebatten herjer over halve landet for tida. Temaet spenner fra Fylkesmannens fokus på kommunenes praksis, via dispensasjonsordninger for det ene eller andre.

10
1,265

Det er altså ingen menneskerett å kjøre, proviant, gass og utstyr med snøskuter helt opp på hyttetrappa.

71
961

​Slipp scooterkjørere fri på begrensede områder uten stor rasfare. Norge er et kjempesvært land med få innbyggere. Gi dem et fjell eller to og noen furu- og bjørketrær, slik at det er mulig å ha det gøy på fjellet på lovlig vis, også for scooterkjørerne.

0
338

La snøskuterfolket få friere spillerom. Gi opp skremselspropagandaen, som har en eim av elitisme.

29
5,881

I dag ble det vedtatt å overføre myndigheten for tilrettelegging og regulering av snøskuterkjøring til kommunene.

2
2,907

Snøskred gjennom 10 år: Nord-Norge er overrepresentert i ulykkene og hele 43 prosent av dødsfallene skjedde i Troms fylke, skriver NGI.

1
36

Stein P. Aasheim vil bruke politisk makt til å fastholde et forbud mot skuter-kjøring på områder han ikke eier selv.

1
602