Stortingsvalg

Troms Ap styrer mot det nest dårligste valgresultatet i etterkrigstiden. Utviklingen kan bare rettes på med konkret politikk som angår oss som bor i fylket, og synlige førstekandidater. De må komme seg ut av skyggenes dal. Snarest.

4
403

Et motsvar til Oddvar Nygårds kommentar i lørdags Nordlys.

3
275

Store politiske løfter er lavthengende frukt for tiden. Ikke til å undres over. Valgkampen har jo startet.

11
489

Senterpartiet har nærmest kommet til dekket bord i sin opposisjonstilværelse. Drahjelpen fra regjeringspartiene har vært veldig god.

3
248

I en tid der verdiskapinga i Nord-Norge når nye høyder og landsdelen blir viktigere og viktigere for landets vekst og utvikling, pøser regjering og stortingsflertall på med den ene sentraliseringsreformen etter den andre. Tilfeldig? Neppe! Ressursene og verdiskapinga vil man ha, men det er visst et problem at det bor folk i distriktene.

12
746