SV

Jeg deler fullt ut analysen til Tone Angell Jensen (Nordnorsk debatt 10.8.2017) om at innsatsen til Torgeir Knag Fylkesnes i kyst- og fiskeripolitikken er hovedårsaken til Arbeiderpartiets fall og

7
1,217

Det kan faktisk synes som at Knag Fylkesnes og The Donald pussig nok tenker i de samme baner: NATO er ikke til å stole på.

3
105

Jeg foreslår fem tiltak mot høyrepopulismen.

29
1,547

Forsvarspolitikk har ikke vært et område som Sosialistisk Venstreparti (SV) har brukt altfor mye tid på i sin politiske gjerning.

1
1

Pål Julius Skogholt er glad for at Tromsø ikke topper NHOs “kommune-NM i privatisering”.

1
45

Økt kapasitet på veiene fører raskt til at flere enn før velger bil.

0
64

Først og fremst er det en politisk opportunisme og partitaktiske vurderinger som har styrt Aps valg av styreform.

0
0

Kautokeino SV går i tet for å sette dagsorden for at Kautokeino kommune skal bli en mer utpreget JA-kommune, der man er positive til egne innbyggere med et høyt og faglig godt tjenestenivå, og føre en saklig debatt om nye og gamle prosjekter som

0
0

I møte med en krise er det en ting som er verre enn å ha en dårlig plan, og det er å ikke ha en overhodet.

2
212

Det må være lov å konstatere at de åtte årene med rødgrønn regjering ikke førte Troms og Finnmark et museskritt nærmere noen jernbane.

0
0

Akkurat nå forhandles det fram to omfattende internasjonale avtaler, kalt TISA og TTIP. Avtalene vil gi multinasjonale selskaper makt til å bestemme over norsk velferd. 

0
1

Det er en årelating av selve det politiske hjerteblodet til SV de to parasittene, MDG og Feministisk Initiativ, holder på med.

2
36

Ingen store overraskelser kommer fra SV. Vi vet hvor vi har dem. De er partiet som har veldig mange gode saker og stadig færre velgere.

0
11