sykdom

Jeg ble syk. Veldig syk. Fra legevakten på Storsteinnes gikk det raskt til UNN i Tromsø med ambulanse. Jeg ble innlagt sent en aprilnatt, og statusen ble satt til kritisk. Tilstanden gjorde at jeg ble operert raskt, og deretter lagt i kunstig koma.

0
1,902

Konsekvensen av et «ja» til en dyr medisin til noen, kan bli at lokalsykehuset ditt må spare inn på andre områder.

0
9

18. august hadde Klassekampen en artikkel som refererer en rekke oppslag i avisen Nordlys om angivelig kritikkverdige forhold ved UNN.  Klassekampen skriver om krav om ekstern gransking og ledelsens avgang.

0
92

Medisinsk litteratur omhandler vanligvis positive effekter av medisinsk og kirurgisk behandling. Få studier med negativ effekt blir publisert. Og medisinske nyvinninger fremstilles i media helst entydig positivt, ofte med støtte fra entusiastiske spesialister i det aktuelle fagfeltet.

0
0