torgeir knag fylkesnes

Jeg deler fullt ut analysen til Tone Angell Jensen (Nordnorsk debatt 10.8.2017) om at innsatsen til Torgeir Knag Fylkesnes i kyst- og fiskeripolitikken er hovedårsaken til Arbeiderpartiets fall og

12
1,215

To viktige saker for kysten i nord er nå vedtatt på Stortinget, og SV-representanten har spilt en viktig rolle.

5
1,812