Tromsbenken

Jan Skogheim kaller stortingsrepresentantene fra Troms i det uforståelige og kunnskapsløse forsvarsforliket mellom H, Frp og Ap for svikere.  Et ord som nasjonalt og internasjonalt er synonymt med Quislinger.

1
1