Tromsø

Svar på innlegg fra Lars Echroll:

0
36

Kommunestyret i Tromsø er på tur inn ei alvorlig blindgate. Hestehandelen på bakrommet kan i neste omgang koste aktørene dyrt. De ansvarlige bommer totalt dersom de rasjonaliserer motstanden mot det foreliggende forslaget til bompenger til å være et marginalt ytre-høyre fenomen.

2
116

Tidligere ordfører Herman Kristoffersens nylige utfall mot Bodø har vakt oppsikt. La det være en mer perifer lokalpolitiker tillatt å komme med noen bemerkninger.

1
36

Som den realisten jeg anser meg selv for å være, så innser jeg at prestisjeprosjektet Tenk Tromsø kommer til å koste. Skulle staten dekket alle kostnadene tror jeg det hadde blitt baluba i andre deler av Norge som også trenger penger til vei.

12
233

Høyre i Tromsø varsler forslag i bystyret om å redusere eiendomsskatten.

2
33

Utbyggingen på den gamle verfts-tomta er et av flere eksempler på spennende byutvikling i Tromsø.

3
27

Nordlys har denne lange historien sin som, i hvert fall politisk redaktør, tror gir total definisjonsmakt når landsdelens fremtid skal diskuteres.

17
76

Herman Kristoffersen forsterker myten om Tromsø som en selvgod, arrogant og nedlatende by.

17
402

Skal sommerturismen utvikles, må man identifisere hva som er særegne fortrinn for Tromsø.

3
12

Det bør jo bekymre at byen Tromsø har en politisk ledelse som først tror de mangler hundre millioner kroner, og så plutselig ikke gjør det.

7
355

Det er mye som skurrer ved Arbeiderpartiets økonomiske prioriteringer i Tromsø, mener Høyres Erlend Svardal Bøe.

5
129

Lønnsfesten på rådhuset er et dårlig signal til hele Tromsø, mener Kristin Arvesen.

3
851

Hvorfor kommer spørsmålet om rutetidene er for dårlige alltid opp etter perioder med svært vanskelige kjøreforhold, mens det stort sett er stille resten av året?

2
133