Tromsø

Lekkasjer fra den nært forestående Nasjonale Transportplanen (NTP), tilsier at Tromsøregionens største infrastrukturelle verkebyll – E8 Brevika Nord – delvis kan bli løst. Jfr.

0
17

Ordfører Kristin Røymo har fått endel pepper i avisa Nordlys for å ha oppfordret Tromsø-bilister til å unngå å kjøre med piggdekk på bar asfalt. Enten ved å legge om fra piggdekk tidlig, og bruke 

1
127

Etter at jeg oppfordret Tromsøs bilister til å legge om til sommerdekk, har jeg fått kritikk for å legge utilbørlig press på bilistene og potensielt skape trafikkfarlige situasjoner og uttrygge veier. Det er en kritikk det er nødvendig for meg å svare på.

6
264

En stor takk til sivilarkitekt Fredrik Prøsch for innlegget i iTromsø, angående utbygginga av Verftstomta.

0
174

Norges havområder er store, og cirka 80 prosent av vårt territorialfarvann ligger nord for polarsirkelen.

1
119

Ikke uventet dukker trusselen om piggdekkavgift opp også denne våren i Tromsø. Ordføreren er ikke fremmed for tanken. Men før hun og det politiske regimet på rådhuset innfører en avgift som kan true trafikksikkerheten og fort blir en ny inntektskilde for kommunen, uavhengig av om den fungerer eller ei, bør hun ta en gammel og velkjent metode i bruk: vask byen oftere!

13
281

Det moderne Nord-Norge er utenkelig uten den kompetansen og de tilbud som Tromsø har levert og besitter. Nå venter nye utfordringer og muligheter for landsdelen, det forventes at byen følger opp. Det får betydning for hvordan vi prioriterer og rigger byen for fremtiden.

0
12

Tromsø har akutt behov for flere profiler som våger å snakke om egen by med selvtillit og stolthet.

1
209

Som en av få byer i Norge, og som den eneste i hele verden nord for Polarsirkelen, har Tromsø et sentralt gamlebyområde.

0
226

Dette er ufattelig. En bedrift som bare har 1 % sykefravær, der kommunen selv har 13 %,  kan det umulig være riktig å gi sparken. Om en bedrift lykkes og får overskudd kan vel ikke det være noe problem. Dette vil jo generere skatteinntekter.

0
670

Flere partier i kommunestyret har avtalt et bompengeforslag til forhandlinger med Vegvesenet om en bymiljøavtale (Bma). Det ser ut til at forslaget mangler både økonomisk grunnlag og grunnlag hos velgerne. Nordlys’ gallup viste 77% motstand mot bomstasjonene.

1
207