Tromsø kommune

Jeg heter Elisabeth og kommer fra Bergen. Jeg har funnet drømmeyrket. Jeg skal bli grunnskolelærer, og jeg gleder meg!

2
4

Politikerne gjorde vedtak om et innkjøp til 900 000 kroner, uten å ha fått all nødvendig informasjon om saken. En slik forsømmelse fra administrasjonen er svært graverende.

2
20

Tromsø kommunes administrasjonssjef har begått en kardinalfeil.

0
53

Det er liten tvil om at administrasjonssjefen har vasset ut i et politisk minefelt. Samtidig er det klart at politikerne ikke tok initiativ til nye retningslinjer for topplederlønninger i kommunen, da man gikk tilbake til formannskapsmodellen. Det burde erfarne politikere ha sett.

0
117

Sykepleier Sissel Klausen skriver om økte lønninger til toppene i Tromsø kommune.

8
1,237

Vi har forståelse for at økt eiendomsskatt kan være nødvendig i en anstrengt kommuneøkonomi. Men når forutsetingen for det høye nivået er borte, slik det sittende regimet på rådhuset nå så tydelig signaliserer i sine prioriteringer, bør satsen senkes.

8
825

Politikerne og administrasjonen i Tromsø har bevilget seg rause godtgjørelser og lønnsøkninger, samtidig som de har fortalt folket at kommunen er i økonomisk krise. På grunn av denne krisen ble eiendomsskatten kraftig økt for et drøyt år siden. Dette er uholdbart. Økonomiske kriser krever måtehold, og dette måteholdet må - og skal - starte på toppen!

9
2,245

Tromsø er en dynamisk kommune, hvor SSB venter økt vekst også i årene framover. Men det er skjær i sjøen her.

2
21

I august i år vil Tromsø ta på seg vertskapet til to etapper av det fabelaktige sykkelrittet  Arctic Race of Norway.

0
0

Dersom vi lykkes med å utdanne og tiltrekke oss de beste hodene, så vil vi, med havrommet som nærmeste nabo, være i sentrum for den nye grønne økonomien.

0
54

Oddvar Nygård, journalist og kommentator i Nordlys har mange ganger uttrykt sin begeistring for Jan Blomseths kalkulator. Blomseth er tidligere gruppeleder i Frp i Tromsø, men som ikke lenger sitter sammen med partigruppa si, sjøl om han visstnok fortsatt er medlem av Frp.

0
152

Når overforbruket i omsorgssektoren gjentar seg år etter år, er det ikke rart at håpløshetens grå slør innhyller ethvert nytt budsjettmøte i kommunestyret i Tromsø.

6
26