Tromsø kommune

Det er liten tvil om at administrasjonssjefen har vasset ut i et politisk minefelt. Samtidig er det klart at politikerne ikke tok initiativ til nye retningslinjer for topplederlønninger i kommunen, da man gikk tilbake til formannskapsmodellen. Det burde erfarne politikere ha sett.

0
117

Sykepleier Sissel Klausen skriver om økte lønninger til toppene i Tromsø kommune.

7
1,230

Vi har forståelse for at økt eiendomsskatt kan være nødvendig i en anstrengt kommuneøkonomi. Men når forutsetingen for det høye nivået er borte, slik det sittende regimet på rådhuset nå så tydelig signaliserer i sine prioriteringer, bør satsen senkes.

8
823

Politikerne og administrasjonen i Tromsø har bevilget seg rause godtgjørelser og lønnsøkninger, samtidig som de har fortalt folket at kommunen er i økonomisk krise. På grunn av denne krisen ble eiendomsskatten kraftig økt for et drøyt år siden. Dette er uholdbart. Økonomiske kriser krever måtehold, og dette måteholdet må - og skal - starte på toppen!

9
1,128

Tromsø er en dynamisk kommune, hvor SSB venter økt vekst også i årene framover. Men det er skjær i sjøen her.

2
21

I august i år vil Tromsø ta på seg vertskapet til to etapper av det fabelaktige sykkelrittet  Arctic Race of Norway.

0
0

Dersom vi lykkes med å utdanne og tiltrekke oss de beste hodene, så vil vi, med havrommet som nærmeste nabo, være i sentrum for den nye grønne økonomien.

0
27

Oddvar Nygård, journalist og kommentator i Nordlys har mange ganger uttrykt sin begeistring for Jan Blomseths kalkulator. Blomseth er tidligere gruppeleder i Frp i Tromsø, men som ikke lenger sitter sammen med partigruppa si, sjøl om han visstnok fortsatt er medlem av Frp.

0
76

Når overforbruket i omsorgssektoren gjentar seg år etter år, er det ikke rart at håpløshetens grå slør innhyller ethvert nytt budsjettmøte i kommunestyret i Tromsø.

6
16

Politikerne som styrer Tromsø har dårlig samvittighet. De sitter nemlig i et helhvitt kommunestyre i en by med en stor innvandrerbefolkning.

0
8

En rapport om den økonomiske situasjonen i Tromsø kommune er ingen lystelig lesning.

2
49

Nordlys mener 6.12 at det er underlig at Jens Ingvald Olsen og politikerne i maktposisjon i Tromsø kommune er i mot profitt i velferd. De kaller det ideologisk blindhet.

2
70

Da de styrende samarbeidspartiene i Tromsø kommune presenterte sine budsjettforslag i uka som gikk, uttalte Rødts gruppeleder Jens Ingvald Olsen at det var viktig å holde borte det han kalte «private omsorgsprofitører».

2
260