Tromsø kommune

Jonas Gahr Støre har fått råd fra eldrerådet i Arbeiderpartiet. Han skriver selv på Facebook: «Takk til eldrerådet i Arbeiderpartiet for gode forslag til ny politikk, for våre eldre! Vi lever stadig lenger. Mange eldre kan leve gode år som pensjonist, hvor de kan og vil delta og bidra.

0
202

Med politisk ledelses fraværende evne til å ta ned ressursbruken styrer kommuneskuta i Tromsø med god fart mot Robek-lista.

3
124

Hvorfor søker grunneiere i Tromsø om å få regulere eiendommer til boliger, når svært mange ikke blir bebygd?

1
19

Mange kommuner her i landet har ligget i krangel med selveste pengebingen til Den norske kirke.  Nå er det Tromsø sin tur.

2
48

Kontrollutvalget i Tromsø kommune er et lovpålagt utvalg og er kommunestyrets redskap for demokratisk tilsyn og kontroll for å sikre at den kommunale virksomheten skjer på en kostnadseffektiv og kvalitetsmessig god måte – i tråd med gjeldende lover og regler, og kommunenes egne planer og vedtak.

0
2

Nordlys skriver at det etter oppslaget i februar i år har vært isfront mellom kommunen og oss. Ovf har opplevd denne isfro

0
24

Atter en gang blir navngitte personer forhåndsdømt og hengt ut i avisene. Kildene og faktasjekkene virker tvilsomme eller fraværende.

2
160

Brannsjef  Øystein Solstad i Tromsø sendte fem av sine ansatte til hytta si i Skarsfjord for å montere ny pipe på bygningen. I arbeidstida. Solstad benyttet altså kommunens tid og ressurser til å få utført gratisarbeid for seg selv på en privateid bolig.

4
257

Vi skummer såvisst ingen fløte. Vi leverer gjerne tjenester i distriktet, og hadde også tatt imot oppdrag innenfor rus og psykiatri. Men det er faktisk Tromsø kommune som selv har satt begrensninger for hva vi kan gjøre, og det burde lederen i helse og omsorgskomiteen, Gunhild Johansen, vite. I stedet kommer hun med grove og usanne beskyldninger mot oss, skriver Trude Wester, direktør for Privat Omsorg Nord.

4
926

I tilbudet til syke og hjelpetrengende bør det være kvaliteten som avgjør. Det skal være brukerne som settes i høysetet, ikke politisk overbevisning. Den dagen Ap, SV og Rødt kan vise til like gode resultater i pleie og omsorgstjenesten fra kommunalt hold, som det de private kan per i dag, kan de skyve sistnevnte ut av tjenesten. Ikke før.

5
986

Jeg heter Elisabeth og kommer fra Bergen. Jeg har funnet drømmeyrket. Jeg skal bli grunnskolelærer, og jeg gleder meg!

2
4

Politikerne gjorde vedtak om et innkjøp til 900 000 kroner, uten å ha fått all nødvendig informasjon om saken. En slik forsømmelse fra administrasjonen er svært graverende.

2
20