Tungtransport

Redaktør Silje Charlotte Solstad har en treffende kommentar i «Nordlys» om status for jernbanesaken i Nord-Norge.

2
56

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) snakker ofte om det store potensialet for vekst norsk sjømat har, ja opptil ei 5-dobling av dagens nivå. Om dette vil være mulig, kan bare framtida vise.

4
162

Norges Lastebileier-forbund region Nord har store forventninger til regjeringens forslag til NTP 2018-2029 som skal behandles i stortinget i vårsesjonen. 

2
56

Nord-Norge skal produsere mer sjømat i årene som kommer, og det er viktig å tilrettelegge slik at eksport av sjømat får et grønt skifte, skriver Åsunn Lyngedal, Ofotbanealliansen.

2
120

I utlandet og ikke minst i EU har en for lengst innsett togets betydning for framtidas samferdsel. Hva med oss?

1
150

I dag kan den norske oppdragsgiveren egentlig bare sitte stille, toe sine hender og la ofte dårlig skodde litauiske, latviske, polske trailere seile på glatta på nordnorske vinterveier.

9
431