turisme

Med økt turisme øker også antall redningsaksjoner. Er vi forberedt på dette?

2
125

Fordi de på egenhånd ikke har ressurser til å løse utfordringene, roper småkommunene i Lofoten og på Vestlandet om turistskatt.

0
69

I 1928 fikk Nordkaps Vel AS monopol på inntekter fra Nordkapp-turismen. Flere eiere har håvet inn tvilsom gevinst fra driften med kommunen som tilskuer. Hva skjer neste år?

0
160

Naturbasert reiseliv skal være det vi skal leve av etter oljen!

4
491

Erfaringene Lofoten nå gjør, bør føre til en diskusjon om hva slags næring vi ønsker oss, hvordan den kan reguleres bedre, og hvordan ekstrakostnadene den medfører skal finansieres.

3
173

I næringslivet forøvrig er man raskt ute med å legge økte kostnader av alle slag rett over på forbrukerne. Er det riktig at turistene skal slippe unna?

1
258

En turistreise vil naturlig vise fram et glansbilde av det landet som blir besøkt. Min ti dagers reise med elveskip fra St.

0
0

I en kommentarartikkel i Nordlys 9. mai stiller journalist Torkil Emberland spørsmål ved Nord-Norges evne til å ta imot den forventede økningen i turistankomster på bærekraftig måte. Emberland reiser også tvil rundt reiselivsnæringens evne til å skape verdier og arbeidsplasser.

0
95

Innbyggerne i Tromsø kommer til å få en kjemperegning på bordet. Vi kan velge om den skal betales av rike kinesere og Petter Stordalen, eller om vi må ta den selv.

1
78

Turistene kommer ikke til Norge for å se nedslitt og forurenset natur. Et stadig økende antall turister medfører noen utfordringer i så måte. For det koster å vedlikeholde - også naturen.

1
1

Omstilling til nye ressurser og muligheter har alltid vært en nøkkel for å overleve i Nord-Norge. Sjøpattedyrene har vært en av ressursene som folk utnyttet for å skaffe seg et levebrød.

0
16

Når verden kommer hit til oss, hvordan skal vi ønske dem velkommen?

1
269

​Gårdseiere har tidligere kun hatt adgang til å selge egenprodusert alkohol som for eksempel øl og cider fra gårder, men kun opp til 4,7 prosent.  Fremskrittspartiet ønsker at gårdseiere skal kunne utnytte ressursene på gården i større grad enn i dag.

0
0