UiT Norges Arktiske Universitet

Det pågår for tida enda en diskusjon om strukturen ved landets tredje største universitet, UiT Norges arktiske universitet. I slutten av mai skal et utvalg levere et forslag til styret, som igjen avgjør UiT-organiseringen i slutten av juni.

0
59

Hva har så pirateri og Tromsø til felles? Svaret finnes i stortingsmeldingen som kom før påske om «Hav i utenriks- og utviklingspolitikken».

0
49

15. mars i år avviklet UiT Norges arktiske universitet sitt tredje Peter F. Hjort-seminar. Seminaret er en fast, årlig møteplass mellom akademia og nord-norsk arbeidsliv, med fokus på hvordan UiT kan styrke sin rolle som pådriver og motor i landsdelens utvikling.

0
24

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) har vokst mye som følge av en rekke fusjoner i de senere årene. Det er nå blitt nedsatt et utvalg som har sett på hvordan den store og brokete institusjonen er organisert.

0
9

I dag trekker jeg frem professor Bjørn Skogen og hans forskergruppe på UNN/UiT fordi de fortjener det, og er et eksempel på det banebrytende forskningsarbeidet som foregår i Tromsømiljøet i samarbeid med partnere verden over.

0
454

I et innlegg i Nordnorsk debatt 24.mars kommenterer Håkon Stødle mitt innlegg i Nordlys 9.mars.

0
26

Forskere og studenter kan bli omtalt som sneversynte, introverte og med et sterkt fokus på  egne, isolerte problemstillinger.

0
35

Fakultetene både i Alta og Narvik er viktige redskaper for å spre makt og innflytelse i Nord-Norge, skriver Nordlys på lederplass.

2
301

Lav deltakelse og blanke stemmer ved rektorvalget viser et universitetsdemokrati i krise.

2
33

Juss-fakultetet har også tidligere blitt forsøkt nedlagt. Det besto da, og bør fortsatt bestå etter denne runden, skriver Nordlys på lederplass.

0
574

Prosessen preges av hastverk, mangelfullt faglig grunnlag og en kort høringsfrist, hvor ambisjonen synes å være at all makt skal samles i Tromsø.

0
65

En rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2015 estimerte at Norge i 2020 vil mangle 3.430 grunnskolelærere.

0
133

Det skal ikke lenger bare handle om fremragende forskning på universitetene, men også om god undervisning.

0
10