UiT Norges Arktiske Universitet

Det ligger en ubehagelig eim i lufta etter anbudskonkurransen om nytt bygg for lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø (UiT).

0
19

I disse dager samles mer enn 70 nåværende og tidligere forskere ved Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (Centre for Theoretical and Computational Chemistry, CTCC) i Tromsø til et avslutningsmøte.

0
113

UiT har blitt aller viktigste muskelen i den nordnorske kroppen.

1
394

Jeg ser i Nordlys tidligere i måneden at Universitetet i Tromsø ønsker å etablere en masterutdanning i luftfartsvitenskap. Jeg ønsker å komme med noen påstander og spørsmål:

Universitetet skiver  om utdannelsen:

0
0

Åge Thorsen retter i et innlegg i Nordlys en rekke spørsmål ved ønsket om å starte et masterprogram i luftfartsvitenskap ved UIT Norges arktiske universitet.

2
197

Forrige uke tok jeg imot 5.500 nye studenter på UiTs campuser i Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. De er privilegerte unge mennesker, og det følger ansvar med privilegier.

0
3

På hvilken måte gjør degraderingen av Det kunstfaglige fakultet UiT til et bedre universitet?

0
179

Vi ønsker lykke til med gode studieår i Tromsø og Nord-Norge.

0
13

Norge er et langstrakt land med spredt bosetting i utkanten av Europa. Dette gjør oss mer avhengig av flytransport enn andre land.

2
100

Bit for bit blir det lagd opp til ei nedbygging av regionale institusjonar og regional makt i Finnmark.

6
507

Universitetsledelsen bruker havrettsmiljøet ved Det juridiske fakultet som begrunnelse for å slå sammen Det juridiske fakultet med BFE-fakultetet. Det mener vi som jobber på havrettssenteret er å misbruke fagmiljøet vårt.

0
34

Advokatforeningen i Norge advarer mot å legge ned det juridiske fakultetet i Tromsø.

3
384

Narvik beholder sitt eget fakultet, nå gjenstår det å sørge for at også juss-fakultetet består.

0
299