UiT Norges Arktiske Universitet

Vi ønsker lykke til med gode studieår i Tromsø og Nord-Norge.

0
11

Norge er et langstrakt land med spredt bosetting i utkanten av Europa. Dette gjør oss mer avhengig av flytransport enn andre land.

2
83

Bit for bit blir det lagd opp til ei nedbygging av regionale institusjonar og regional makt i Finnmark.

6
507

Universitetsledelsen bruker havrettsmiljøet ved Det juridiske fakultet som begrunnelse for å slå sammen Det juridiske fakultet med BFE-fakultetet. Det mener vi som jobber på havrettssenteret er å misbruke fagmiljøet vårt.

0
34

Advokatforeningen i Norge advarer mot å legge ned det juridiske fakultetet i Tromsø.

5
385

Narvik beholder sitt eget fakultet, nå gjenstår det å sørge for at også juss-fakultetet består.

0
299

Når noen spør hvorfor man skal særbehandle det juridiske fagmiljøet ved UiT, har de snudd problemstillingen på hodet.

1
283

Et utvalg har vurdert reorganiseringen av fakultetsstrukturen ved UiT.

0
37

Som dekaner ved landets tre juridiske fakultet fraråder vi styret ved UiT Norges arktiske universitet å heve seg over tydelige og entydige signaler fra hele juristprofesjonen: Ikke legg ned Norges nordligste juridiske fakultet.

0
232

Skjalg Fjellheim og Nordlys har den 16. juni en kommentar om framtiden til Det juridiske fakultetet ved UiT hvor det gjentas en rekke påstander om konsekvensene dersom Det juridiske fakultetet legges ned og organiseres som et institutt under et annet fakultet.

8
56

UiT utgjør en forskjell i nord. Hvert år utdanner vi mer enn 2.700 kandidater. De fleste av dem blir i nord og bidrar med viktig kompetanse i næringsliv og offentlig sektor.

2
20

En klassisk bok i samfunnsvitenskapen beskriver hvordan fremveksten av statsstrukturer (særlig ‘nye’ stater) drives av en administrativ drøm om klare og tydelige kategorier og enke oversikter (kart, folketelling,  symmetriske oppstillinger). (James Scott: Seeing Like a State.

0
140

Narvik må beholde sin fakultetsstatus, krever Rolf Ole Eriksen.

1
84