UiT Norges Arktiske Universitet

Advokatforeningen i Norge advarer mot å legge ned det juridiske fakultetet i Tromsø.

4
328

Narvik beholder sitt eget fakultet, nå gjenstår det å sørge for at også juss-fakultetet består.

0
288

Når noen spør hvorfor man skal særbehandle det juridiske fagmiljøet ved UiT, har de snudd problemstillingen på hodet.

0
275

Et utvalg har vurdert reorganiseringen av fakultetsstrukturen ved UiT.

0
37

Som dekaner ved landets tre juridiske fakultet fraråder vi styret ved UiT Norges arktiske universitet å heve seg over tydelige og entydige signaler fra hele juristprofesjonen: Ikke legg ned Norges nordligste juridiske fakultet.

0
230

Skjalg Fjellheim og Nordlys har den 16. juni en kommentar om framtiden til Det juridiske fakultetet ved UiT hvor det gjentas en rekke påstander om konsekvensene dersom Det juridiske fakultetet legges ned og organiseres som et institutt under et annet fakultet.

8
55

UiT utgjør en forskjell i nord. Hvert år utdanner vi mer enn 2.700 kandidater. De fleste av dem blir i nord og bidrar med viktig kompetanse i næringsliv og offentlig sektor.

2
20

En klassisk bok i samfunnsvitenskapen beskriver hvordan fremveksten av statsstrukturer (særlig ‘nye’ stater) drives av en administrativ drøm om klare og tydelige kategorier og enke oversikter (kart, folketelling,  symmetriske oppstillinger). (James Scott: Seeing Like a State.

0
127

Narvik må beholde sin fakultetsstatus, krever Rolf Ole Eriksen.

1
82

Universitetsstyret skal i møte 29. juni avgjøre hvorvidt de fratar Nord-Norges eneste juridiske fakultet fakultetsstatusen som et ledd i en faglig omorganiseringsprosess. Det er kommet sterke reaksjoner fra juridiske fagmiljøer, organisasjoner, studenter og fra de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen. Alle fraråder de sterkt en slik avgjørelse.

0
330

Det er ikke alltid Bodø og Tromsø krangler. Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Nord universitet er nå blitt et godt eksempel på det. UiT og IT-næringen i Bodø er et annet.

0
74

Nok en gang opplever Det juridiske fakultet i Tromsø kampen om tilværelsen. Universitetsstyret bør trå varsomt når de bestemmer fremtiden til Jurfak i slutten av juni.

0
492

Hvordan kan det være mulig at UiT er i ferd med å senke et av sine egne flaggskip?

17
1,087