uit

De fleste av oss har gode minner fra skoletiden vår, og mange husker kanskje én lærer spesielt godt fordi hun var kunnskapsrik og engasjert, og fordi hun tok i bruk ulike typer læringsaktiviteter som motiverte oss til skolearbeidet.

0
212

Forslaget om å degradere Det juridiske fakultet til et institutt bekymrer Juristforbundet.

0
74

Nordlys er på lederplass positiv til en gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet, og mener organisasjonen etter de fire fusjonene er i behov av en oppstramming.

0
126

Når blir det slutt på omkampene om det juridiske fakultetets eksistens?

0
424

En overgang til institutt gjør oss ikke mer oversiktlig for en administrasjon; det gjør oss kun mindre synlig for omverden.

0
228

Organisasjonsstrukturen ved UiT bør ikke endres radikalt på bakgrunn av et ønske om å eksperimentere med «nye» og «interessante» løsninger.

0
284

Rettighetsutvalget overleverte i oktober i fjor sin rapport om utviklingshemmedes situasjon vurdert opp mot menneskerettighetene (NOU 2016: 17 På lik linje).

0
194

Teknologien gjør nå enhver kjøkkenkrok, hjemmekontor eller buss-sete til et mulig lærested.

0
8

Statsarkivet i Tromsø – nødvendig for god historieforsking og dokumentforvaltning i regionen

1
132

Les den krasse kritikken mot Universitetets transportpolitikk: - UiT har gått i dvale.

0
65

Nord-Norge kan utvikle kompetanse i verdensklasse, mener førstelektor Arne Bjørk.

1
26

Hvordan skal vi lykkes bedre i nasjonal og internasjonal konkurranse om studenter.

0
60