undefined

 «Det går så det griner i reiselivet», sa Høyres Nikolai Astrup på Debatten på NRK da han skulle forsvare regjeringens momsøkning fra 10 til 12 prosent for reiselivet. Vi kan forsikre ham om at det gråtes i reiselivet nå.

0
14

Hva skal vi leve av etter oljen? Havbruksnæring, svarer politikere. Da tror vi vel på det? For politikere følger jo loven - havressursloven.

0
152

Noe du lurer på? Ris eller ros? Send en e-post til sjefredaktøren - og få svar.

0
1

Regjeringa med kunnskapsministeren i spissen jubler over at fraværsgrensa virker. Fraværet fra skolen er redusert. Det er ingen overraskelse – de aller fleste elever er opptatt av å få godkjent egen utdanning.

0
134

Det har lenge vært hevdet at forskningsvirksomheten omkring lakseoppdrett har vært styrt i en retning som favoriserer oppdrettet på bekostning av miljøet, inklusive humanhelse.

6
530

Det er verken klima, reiseliv eller potensielle arbeidsplasser som bør telle tyngst i debatten om konsekvensutgreiing av Lofoten og Møreblokkene. Ressursene i havet er derimot av avgjørende betydning for å sikre at verden får nok mat i framtiden.

1
32

Det bør ikke være tvil om at LOVESE som fiskeriregion går mot en forverret og alvorlig situasjon og utvikling hvis den ikke får tilgang og nyttiggjort sine naturgitte og bærekraftige resurser på en bedre måte enn det som skjer i dag.

1
14

Forsvarsdepartementet har karakterisert det forsvaret vi har fått som et resultat av Forsvarsreformen som ’Et forsvar for vår tid’, med et strategisk konsept som gir ’Økt styrke og relevans’ som i forslaget til ny Langtidsplan er blitt til ’Økt kampkraft og økt bærekraft’.

3
833

Staute offiserer gråt åpenlyst. De ble hindret i å påføre Hitler hans første militære nederlag. Det er ubegripelig at ikke kampene ved Narvik i 1940 for lengst er blitt spillefilm. I stedet spilles de gamle, kjente historiene inn om igjen.

5
4,685

Vi er enige: 1. Nordområdene er sikkerhetspolitisk utsatt. 2. Norge må ha et sterkt nasjonalt forsvar. 3. Norge kan best forsvares i og fra nord. 4. Forsvaret må styrkes, spesielt i nord. 5. Alliert forsterkning må sikres – særlig i nord.

1
343

Rødt har ikke vært rigget for å sitte med politisk makt.

2
78