Universitetssykehuset Nord-Norge

Pressekonferansen på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) tirsdag denne uka, fremstår som en svært underlig seanse.

0
205

De aller fleste ansatte med direkte pasientkontakt gjør en utmerket jobb ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): Løper, smiler, pleier, måler, trøster, medisinerer, lindrer og helbreder.

0
6

Mandag 22. mai er det store avisoverskrifter i Nordlys som sier at valuta og høye svensk lønninger tapper UNN for sykepleiere.

0
205

En hardt skadd pasient fikk ikke den hjelpen han burde fått, og mistet livet. Dette skjedde ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i desember 2013. Oppfølgingen overfor pasientens familie og egne ansatte sviktet fullstendig.

1
347

Avisa Nordlys publiserte 16. mai en artikkel basert på hemmelig opptak fra et internt møte på UNN. Opptaket ble gjort i et møte mellom noen faggrupper, ledelsen i to klinikker, direktøren og fylkeslegen.

1
399

Alle gjør feil. Også leger og helsearbeidere ved Universietssykehuset Nord-Norge (UNN). Nord-Norges største sykehus har over 6.000 ansatte, som håndterer over 400.000 pasientmøter i året. Med så mange mennesker involvert, er det ikke til å unngå at feil finner sted.

0
157

I nok en reportasje fortsetter Nordlys sin kampanje mot UNN. Også denne gang presenteres leserne for halvsannheter og uttalelser som er tatt ut av sin opprinnelige kontekst. Jeg var selv tilstede på møtet 1 juni i fjor. Nordlys betegner det som et krisemøte.

0
215

Vi går mot valg. Truslene om nedlegging av Odda og Narvik sykehus må høyt på den politiske agendaen. Tirsdag denne uken møtes Stortingets Helse- og omsorgskomite.

12
2,678

Historien om Alexanders 58 år gamle far som døde til tross for at han hadde 10 - 20 mennesker rundt seg, alle med høy helsefaglig og medisinsk kompetanse er rystende og gir grunn til bekymring. Hva skjedde egentlig?  Hvorfor ble utfallet så fatalt?

0
186

Historien om de dramatiske hendelsene på ei skadestue på UNN,

0
231

Nylig kunne Nordlys melde at ”UNN slaktes i ny rapport” og viste med det til at Helsetilsynet hadde avdekket at pasienter som kom til akuttmottaket i Tromsø med blodforgiftning (sepsis) får uforsvarlig behandling.

0
1,658

Alle gjør feil på et tidspunkt. Det viktigste er å innse det og melde avvik, skriver anestesisykepleier Marianne Haagensen Øyen.

6
2,464

Nå må det bli slutt på hersketeknikker og forvrenging av fakta fra UNN og politisk miljø i Tromsø. Hvorfor frykter man en utvidelse av tilbudet for PCI for hjertepasientene i regionen vår?

24
1,380