Universitetssykehuset Nord-Norge

Jeg ble syk. Veldig syk. Fra legevakten på Storsteinnes gikk det raskt til UNN i Tromsø med ambulanse. Jeg ble innlagt sent en aprilnatt, og statusen ble satt til kritisk. Tilstanden gjorde at jeg ble operert raskt, og deretter lagt i kunstig koma.

0
1,901

Departementsråd Bjørn-Inge Larsen har i sommer hatt møte med ledelsen i Helse Nord etter initiativ fra Fylkesmannen i Troms som i sin tur har vært bekymret over den vedvarende uroen ved

0
398

18. august hadde Klassekampen en artikkel som refererer en rekke oppslag i avisen Nordlys om angivelig kritikkverdige forhold ved UNN.  Klassekampen skriver om krav om ekstern gransking og ledelsens avgang.

0
92

En selsom opplevelse fant sted ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) den 15. august. “Fagforbundet” hadde innkalt til pressekonferanse, ble det opplyst, dog etter noe nøling og flakkende blikk.

0
6

Stig Hansen (Nordlys 19.8, iTromsø 21.8) - og bladet Nordlys (17.8) kommer med voldsomme angrep på meg etter pressekonferansen på

0
302

Pressekonferansen på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) tirsdag denne uka, fremstår som en svært underlig seanse.

0
206

De aller fleste ansatte med direkte pasientkontakt gjør en utmerket jobb ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): Løper, smiler, pleier, måler, trøster, medisinerer, lindrer og helbreder.

0
6

Mandag 22. mai er det store avisoverskrifter i Nordlys som sier at valuta og høye svensk lønninger tapper UNN for sykepleiere.

0
205

En hardt skadd pasient fikk ikke den hjelpen han burde fått, og mistet livet. Dette skjedde ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i desember 2013. Oppfølgingen overfor pasientens familie og egne ansatte sviktet fullstendig.

1
347

Avisa Nordlys publiserte 16. mai en artikkel basert på hemmelig opptak fra et internt møte på UNN. Opptaket ble gjort i et møte mellom noen faggrupper, ledelsen i to klinikker, direktøren og fylkeslegen.

1
399

Alle gjør feil. Også leger og helsearbeidere ved Universietssykehuset Nord-Norge (UNN). Nord-Norges største sykehus har over 6.000 ansatte, som håndterer over 400.000 pasientmøter i året. Med så mange mennesker involvert, er det ikke til å unngå at feil finner sted.

0
157

I nok en reportasje fortsetter Nordlys sin kampanje mot UNN. Også denne gang presenteres leserne for halvsannheter og uttalelser som er tatt ut av sin opprinnelige kontekst. Jeg var selv tilstede på møtet 1 juni i fjor. Nordlys betegner det som et krisemøte.

0
215

Vi går mot valg. Truslene om nedlegging av Odda og Narvik sykehus må høyt på den politiske agendaen. Tirsdag denne uken møtes Stortingets Helse- og omsorgskomite.

12
1,371