Universitetssykehuset Nord-Norge

Historien om Alexanders 58 år gamle far som døde til tross for at han hadde 10 - 20 mennesker rundt seg, alle med høy helsefaglig og medisinsk kompetanse er rystende og gir grunn til bekymring. Hva skjedde egentlig?  Hvorfor ble utfallet så fatalt?

0
186

Historien om de dramatiske hendelsene på ei skadestue på UNN,

0
231

Nylig kunne Nordlys melde at ”UNN slaktes i ny rapport” og viste med det til at Helsetilsynet hadde avdekket at pasienter som kom til akuttmottaket i Tromsø med blodforgiftning (sepsis) får uforsvarlig behandling.

0
1,658

Alle gjør feil på et tidspunkt. Det viktigste er å innse det og melde avvik, skriver anestesisykepleier Marianne Haagensen Øyen.

6
2,464

Nå må det bli slutt på hersketeknikker og forvrenging av fakta fra UNN og politisk miljø i Tromsø. Hvorfor frykter man en utvidelse av tilbudet for PCI for hjertepasientene i regionen vår?

24
1,380

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er garantisten for god hjerteinfarktbehandling i nord.

0
131

Det er et viktig signal at Finnmark så tydelig slår ring rundt det hjertemedisinske tilbudet ved UNN.

2
339

Nedbygging av den hjertemedisinske kompetansen ved UNN i Tromsø kan få alvorlige følger for oss i Finnmark, skriver Elisabeth Erke og Tom Sottinen.

0
36

Dersom det hjertemedisinske miljøet ved UNN i Tromsø splittes opp eller svekkes, vil det gå ut over pasienter i hele landsdelen.

1
65

Det blåser nå et kaldt vintervær over velferdsstatens verdigrunnlag, skriver Mads Gilbert.

6
3,932

Styret i Helse Nord må sette en stopper for forsøkene på å svekke et hjertemedisinsk fagmiljø i Tromsø, som redder mange nordnorske liv hvert eneste år.

0
526

Saken om hjertebehandling i nord har dessverre sporet av som en klassisk nordnorsk konfliktsak, med Tromsø i rollen som hovedfienden.

2
26

Smerter i underlivet er like vanlig som vondt i ryggen, men oppmerksomheten rundt tilstanden er langt mindre. Pasientene blir lett kasteballer i et helsevesen med mangelfull kompetanse, og behovet for et bedre tilbud er stort.             

0
244