urfolk

Debatten de siste ukene om samene som urfolk og forskerne ved UiT som premissleverandører for forvaltning og politikk, er ikke ny. Tvert om, den har kommet og gått i bølger i flere tiår og gir da også gjenlyd av hakk i plata.

0
0

De mange alternative sannhetene om samene i Norge er urovekkende, fordi de preges av diskreditering og forakt for etablert forskning og vitenskap.

43
717

I gårsdagen debattspalte i Nordlys påstår leder av Etnisk og demokratisk likeverd, Jarl Torfinn Hellesvik at jeg har misforstått hvem ILO-konvensjon nr.

22
226

Professor Øyvind Ravna hevder i et debattinnlegg at ILO konvensjon nr. 169 (C169) er ment å gjelde for to typer befolkningsgrupper. Den ene gruppen kaller han for urfolk og den andre gruppen kaller han for stammefolk.  

28
57

Forsking på samisk språkhistorie gjev eit anna bilete, med kanskje uventa konklusjonar, enn det som Kjell B. Mortensen og andre har presentert i det siste.

0
59

Hvorfor i all verden skal den yndige lille N-en være bak store stygge M-en i alfabetet? Hvordan kunne vi få endret dette misforholdet?

6
270

LNasjonalstaten Norge har akseptert at der bor samer innenfor landets grenser.

59
381

Øivind Ravna har på oppfordring fra debattredaksjon i Nordlys gitt tilkjenne synspunkter om urfolk og Norges historiske avgrensning mot vår nabo i øst.  Til det vil jeg bemerke følgende: 

4
20

Den norske - og særlig den nordnorske - debatten rundt samiske spørsmål har en tendens til å bevege seg langs fastlåste og beklagelig forutsigbare linjer.

60
1,398

Går man noen få år bakover i tid, var det få eller ingen som tvilte på at samene var et urfolk i Norge. De kom først til Nordkalotten. De var blitt fratatt både land og rettigheter. Sameland var okkupert og kolonialisert av sørnorske inntrengere.

3
47

Det vil være helt urimelig å kreve at samene skal fratas sin urfolksstatus som følge av statlig fornorskning og assimilering.

85
1,065

En fatal feil som har fått alvorlige følger, må nå rettes opp av norske myndigheter.

52
1,306