urfolk

Gratulerer med verdens urfolksdag. I dag heiser vi flaggene for å uttrykke respekt og solidaritet for verdens 370 millioner urfolk, som bor i over 90 land.

6
88

Ja, så er det full fyr i debatten på nytt, altså i det nord-norske mesterskapet i etnisitet.

7
349

Forskningen om hvordan Norden ble bosatt etter siste istid, gir relativt klare svar - også for Finnmark. Men sett at vi hypotetisk hadde snudd på rekkefølgen av de mange folkegruppenes innvandring - hvordan ville det ha influert på oppfatningen av urfolksbegrepet?

3
3

Samene i Norge har status som urfolk. Det gir storsamfunnet et spesielt ansvar. Det ansvaret tar myndighetene.

Vi leser fra tid til annen leserinnlegg fra folk som mener samene ikke er urfolk, eller som argumenterer mot at storsamfunnet skal ta spesielle hensyn til urfolks rettigheter.

20
33

Det er prisverdig av Nordlys å oppmuntre til åpen debatt om nordnorsk og samisk i historie som bakteppe til å forstå samepolitikken. Det overrasket oss derfor når Nord-lys på lederplass 29.

2
48

Debatten de siste ukene om samene som urfolk og forskerne ved UiT som premissleverandører for forvaltning og politikk, er ikke ny. Tvert om, den har kommet og gått i bølger i flere tiår og gir da også gjenlyd av hakk i plata.

17
162

De mange alternative sannhetene om samene i Norge er urovekkende, fordi de preges av diskreditering og forakt for etablert forskning og vitenskap.

51
798

I gårsdagen debattspalte i Nordlys påstår leder av Etnisk og demokratisk likeverd, Jarl Torfinn Hellesvik at jeg har misforstått hvem ILO-konvensjon nr.

25
231

Professor Øyvind Ravna hevder i et debattinnlegg at ILO konvensjon nr. 169 (C169) er ment å gjelde for to typer befolkningsgrupper. Den ene gruppen kaller han for urfolk og den andre gruppen kaller han for stammefolk.  

29
65

Forsking på samisk språkhistorie gjev eit anna bilete, med kanskje uventa konklusjonar, enn det som Kjell B. Mortensen og andre har presentert i det siste.

9
409

Hvorfor i all verden skal den yndige lille N-en være bak store stygge M-en i alfabetet? Hvordan kunne vi få endret dette misforholdet?

6
272

LNasjonalstaten Norge har akseptert at der bor samer innenfor landets grenser.

59
381