utdanning

15. mars i år avviklet UiT Norges arktiske universitet sitt tredje Peter F. Hjort-seminar. Seminaret er en fast, årlig møteplass mellom akademia og nord-norsk arbeidsliv, med fokus på hvordan UiT kan styrke sin rolle som pådriver og motor i landsdelens utvikling.

0
24

Norge trenger fagfolk på en rekke områder. Blant ungdommen er det mange som ønsker en praktisk rettet utdanning. En fagutdanning i dag vil gi et interessant yrke, mulighet for videre utvikling i jobbsituasjonen og mulighet til høyere utdanning. I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til fagskolene med 58 millioner kroner.

1
68

Med en stadig raskere teknologisk utvikling vil Norge og norske bedrifter trenge langt flere teknologer i årene fremover. Bare 17 % av alle som uteksamineres fra norske universiteter og høyskoler har studert matematikk, naturfag og teknologi.

0
22

Enten du vil bli rørlegger, turistguide, sosionom eller lege, så skal du vite at du trengs, og at jobben du gjør er like viktig som alle andres.

0
0

UiT-rektor Anne Husebekk går i bresjen for å heve nivået i den videregående skolen i Nord-Norge. Det er et godt og helt nødvendig initiativ fra landsdelens største kunnskapsinstitusjon.

0
178

Maria Bock har hovedrollen i teaterstykket Vestregata på Hålogaland teater. Her gjør hun seg noen tanker om egne røtter og historien som fortelles på teaterscenen.

1
603

Torbjørn Røe Isaksen er ansvarlig for en undersøkelse som stigmatiserer en hel generasjon nordnorske ungdommer som skoletapere, mener lærere ved Polarsirkelen videregående skole.

0
522

Den siste tids rangering av de videregående skolene i Norge, har skapt mye debatt. Det er bra!

1
87

Rapporten om resultatene ved videregående skoler i Nord-Norge gir et feilaktig bilde, skriver Edvin M. Eriksen.

1
123

Ungdommen må velge hva de skal bli. Og Nord-Norge trenger ungdommen.

0
14

Lærere har metode-ansvar og kan selvsagt ikke velge undervisningsmetoder bare ut fra privat synsing.

0
28

Nord-Norge har mange og små videregående skoler. Vi må våge å ta en ærlig debatt om kan være noe av forklaringen på at så mange elever dropper ut.

6
50