utdanning

SV vil innføre en nasjonal regel som sikrer skolene flere lærere, og dette kravet støttes av lærerne selv.

0
0

Tromsø kommune bryter opplæringsloven systematisk overfor elever med spesielle behov. Det betyr at mange elever verken har fått, eller får tilpasset opplæring.

1
47

De borgerlige som år etter år går til valg på «frihet til den enkelte» glemmer å fortelle at dette ikke gjelder for elever som skal gå videregående skole.

0
30

Ap er for nasjonale regler mot fravær i skolen, selv om Tone Angell Jensen feilaktig påstår noe annet.

1
16

Debatten rundt skolen og eleven råder vilt i norsk presse for tiden. Hovedpunktene i debatten er frafall, fravær, legeerklæringer, karakterer, eksamen og den omstridte fraværsgrensen. Selv går jeg på Universitetet i Tromsø, og er i stor grad uberørt av endringene i videregående skole.

0
148

Nå er eksamenstida endelig over for dette semesteret. Mange studenter har bare så vidt avlagt siste eksamen, mens andre har hatt sommerferie i mange uker allerede. Det kan vanskelig være tvil om at det er lite forutsigbart på generelt grunnlag at eksamen kommer så spredt i semesteret.

0
13

Hva er viktigst for at du skal mestre livet ditt? At du er flink til å analysere dikt, eller at du har kontroll over privatøkonomien din? Her er skolen og foreldrene i utakt. 

0
2

Stortingsrepresentant Lisbeth Berg Hansen fra Arbeiderpartiet skriver et innlegg om å forstå Nord-Norge på nordnorsk debatt (25.06).

4
19

Å skulle geografisk skille de forebyggende fagene fra de operative øvelsene, kan medføre kultur for splittelse mellom de ulike fagretningene i brann og redningsvesenet.

0
44

I fjor var det 100 år siden Rekvik skole ble oppført. Jubileumsboka handler om elever og lærere, foreldre og samfunn, økonomi og sågar storpolitikk.

2
31

Tidligere død, dårligere helse, arbeidsledighet og lavere livsinntekt er de alvorlige følgene av at Finnmark har det desidert laveste utdanningsnivået i Norge. Vi har rundt 16000 personer som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, det er omlag 30 % av den voksne befolkningen.

5
5

15. mars i år avviklet UiT Norges arktiske universitet sitt tredje Peter F. Hjort-seminar. Seminaret er en fast, årlig møteplass mellom akademia og nord-norsk arbeidsliv, med fokus på hvordan UiT kan styrke sin rolle som pådriver og motor i landsdelens utvikling.

0
24

Norge trenger fagfolk på en rekke områder. Blant ungdommen er det mange som ønsker en praktisk rettet utdanning. En fagutdanning i dag vil gi et interessant yrke, mulighet for videre utvikling i jobbsituasjonen og mulighet til høyere utdanning. I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til fagskolene med 58 millioner kroner.

1
68