utviklingshemmede

Personer med utviklingshemning opplever daglig brudd på menneskerettighetene. De blir hindret i å delta i samfunnet, og de har ikke samme rettsvern som den øvrige befolkningen. Dette slo Rettighetsutvalget grundig fast i sin rapport «På lik linje» som kom i fjor. Nå må det handling og målrettede tiltak til!

0
325

Rettighetsutvalget overleverte i oktober i fjor sin rapport om utviklingshemmedes situasjon vurdert opp mot menneskerettighetene (NOU 2016: 17 På lik linje).

0
194