Vågan

Disse menneskene lever på et eksistensminimum.

0
24