Valg2017

Dersom stortingsvalget blir avgjort med knappest mulig margin, kan Høyre og FrPs dårlige kommunikasjon med velgerne i nord, vise seg å bli tungen på vektskålen.

3
383

Barnefattigdommen i Norge har nær tredoblet seg siden 2001. Barne-ungdom og familiedirektoratet (Bufdir) sin oppvekstrapport som ble lagt frem i mars i år viser at 98.175 barn i Norge vokser opp i såkalte lavinntektstfamilier. Disse tallene er fra 2015, og slik utviklingen har vært kan vi dessverre anta at det er et enda høyere tall i dag.

2
57

Denne valgkampen har vært preget av skittent spill. Jeg må innrømme at jeg forventet dette, og at jeg på ingen måte er sjokkert.

9
680

Vår oppfordring til stortingskandidatene fra landsdelen er følgende. Bruk makten dere har til å skape bevissthet rundt våre fag (design og arkitektur). De skal være viktige byggeklosser i utvikling av vår landsdel.

0
31

Dersom Ap freder Vestlandsregionen, er det fullstendig urimelig å gå i motsatt retning i en annen del av landet, og legge kistelokket over en sterk arktisk region i nord.

4
69

Valgkampen i Troms har så langt vært en besynderlig affære. Knapt noen av kandidatene har gjort et forsøk på å selge seg inn overfor oss velgere gjennom å fronte saker av særskilt betydning for fylket og landsdelen.

4
154

Folk som følgde TV-debatten mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg såg to politikarar som var einige i svært mykje.

1
471

Hadde forleden besøk av omvandrende representanter for Høyre. Det var hyggelige mennesker som delte ut partiets valgbrosjyrer.

1
75

Arbeiderpartiets gamle og solide velgerallianse som bredt folkeparti slår sprekker.

2
150

Våre dyktige partiledere, stortingskandidat og partileder i AP, Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg, partileder i Høyre, er halvveis i valgdebatten. Så langt har fokus vært på Bergen og Vestlandet, Oslo og Østlandet. Og en uke på Sørlandet.

1
148

Det er store bevegelser i velgermassene i Nord-Norge, skriver statsviter Jonas Stein.

0
53

Da Arbeiderpartiet, SV og Rødt brukte sin flertallsmakt til å avvikle fritt brukervalg, gjenskapte de et klasseskille i Tromsø, mener Jens Johan Hjort og Erlend Svardal Bøe.

1
259

De politiske partiene som skal innvelges på Stortinget blir også gitt ansvaret for forvaltningen av Norges fiskeressurser som i henhold til Havressursloven paragraf 2 «tilligger det norske folk i fellesskap». Det er derfor avgjørende viktig at partiene klargjør konkret for velgerne før valgdagen hvordan de vil prioritere utnyttelsen av disse knappe ressursene. Kystens Tankesmie mener følgende elleve tema og spørsmål er de viktigste:

1
90