vegprosjekt

Neste uke skal Fylkestinget drøfte de overordnede mål og strategier for samferdsel og veier i Troms for perioden 2018-2029. I 2010 ble fylkenes ansvar for vegsektoren i eget fylke vesentlig utvidet. Fylkets veipolitikk etter 2010 er således av meget stor betydning.

0
28