Velferd

Forskjellene øker i landet vårt og flere barn vokser opp i fattige familier. Regjeringen oppfører seg som en omvendt Robin Hood: Deres politikk tar fra de minste og dem som har minst, og gir til dem som har mest.

1
33