venstre

Fire ordførere og en varaordfører i Finnmark serverer det komplette svada av et innlegg for å bortforklare hvorfor partiene deres har vendt velgerne ryggen i det som kanskje betyr mest for alle: å redde liv når minuttene teller. 

1
59

Norge har fått en langtidsplan (LTP) som er uklar og mangler en viktig del: landmakten som Hær og HV.

2
18

Stortinget har nå besluttet at Finnmark og Troms slås sammen til ett fylke. De første formelle endringene er i gang. Navnedebatten er i gang.

0
11

Gro Harlem Brundtland har i sin ferske tale til AUF rett i at AP har bidratt til sosiale reformer og til utvikling av den «nordiske modellen,» men unnlater å nevne andre partiers innsats.

2
55

I ei tid der Arbeiderpartiet ikke vil svare på om de vil følge Paris-avtalen, i ei tid der Høyre og Senterpartiet er redd for å miste den «norske» vaffelen og k’en i KRLE, i ei tid der Fremskrittspartiet påstår, og er stolte over, at det er på grunn av dem at vi har færre flyktninger, i ei tid der Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil bryte ned internasjonale samarbeid som EØS-avtalen og NATO – det er ei tid da Norge trenger et parti som Venstre.

0
0

En god forsvarspolitikk må svare både på de sikkerhetspolitiske utfordringene vi har i dag, og de som kommer i fremtiden.

2
250

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 inneholder en stor satsing på gründere. Dette er viktig for svært mange skapende nordmenn som brenner for å skape nye varige arbeidsplasser over hele landet ikke minst i vår egen region.

0
0

I fremtiden må mer transport gå på bane også i nord.

0
10

Venstre og regjeringen Solberg skal ha ros for tiltaket. Og det er interessant å merke seg at det er under borgerlig styre at store utflyttinger av statlige arbeidsplasser til distriktene utenfor Oslo finner sted.

6
1,049

Det virker som en setning i mitt svar til Svein Ludvigsen i Nordlys 3. november har blitt lest i et litt feil lys. Derfor er det fint at Hilde Sagland og Tromskomiteen for jernbane gir meg en anledning til å klargjøre. Jeg har på ingen måte glemt besøket på Prolog jernbanestasjon på Olsborg.

1
61

Jeg er fornøyd med at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett foretar flere grep for å bedre økonomiske tiltak for barn og ungdom under utdanning, og for fokus på skolehelsetjenesten og gjennomføring.

0
0

Ingen mening å snakke om Tromsø kommune som et «konkursbo», skriver Jonas Stein

1
206

Hvor mange velgere i Tromsø vil la seg begeistre av at de om fem år ikke kan kjøre bensin- eller dieselbil her i byen? Det vil nemlig Venstre forby. Senest i 2020.

3
309