Vindkraft

Håvard Melbye fra miljøvernforbundet slår i Nordlys 11.

1
2

Professor Kristoffer Rypdals innlegg i Nordlys 7/9 inneholder alvorlige feiloppfatninger om støy fra vindkraftverk og må korrigeres.

2
47

Første betingelsen for en seriøs debatt, er at en holder seg til hva saken gjelder. Basert på dokumenterbare fakta gjaldt vårt innlegg den 7. ds.

1
5

Det er nesten ikke til å tro hva enkelte såkalte miljøvernere kan finne på av argumenter mot vindkraft. Håvard Melbye fra Norge Miljøvernforbund skriver i Nordlys 7.

2
9

Den 31. august holdt NVE informasjonsmøte på Kvaløya for informasjon om planendringsøknad for  Raudfjell/Kvitfjell vindkraftverk. Men denne søknaden er stort sett bare en usammenhengende oppsummering av uklarheter og behov for ubegrenset ekspropriasjon.

0
179

Det tyske prosjektet som skal fylle den sørvestre delen av Kvaløya med vindmøller, er i ferd med å få hastverk, pga tidsfristene for å få norske subsidier til utbyggingen. Her følger en del argumenter for at utbyggingen bør droppes, både på Kvaløya og ellers i Norge.

1
153

Naturvernforbundets innlegg mot vindkraftplaner i Finnmark har ført til forsvarsinnlegg fra Finnmarkseiendommen (FeFo) og Vindkraftbransjens interesseorganisasjon NORWEA.

0
2