10 løfter på 100 dager

Ap: Her er vårt 100 dagers program i 10 punkter.

Vårt mål er å gi Tromsø en annen og bedre retning

Hvis Arbeiderpartiet får tillit til å lede Tromsø de neste fire årene, skal du som velger kunne måle oss på våre løfter fra dag én. Derfor legger vi i dag fram vårt 100 dagers program i 10 punkter. Vårt mål er å gi Tromsø en annen og bedre retning - vi går til valg på å etablere en seriøs og forutsigbar ledelse av byen, som setter fellesskapet først.

Dersom vi vinner valget, skal vi bruke de første 100 dagene til å gjennomføre 10 løfter som viser at vi vil ta Tromsø i en helt annen retning.

1. Stoppe privatiseringen

Det første vi vil gjøre er å stoppe privatiseringen av Tromsø kommune. Privatisering fører til mindre åpenhet, mer offentlig byråkrati og dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Renholderne våre skal slippe å stå opp med vondt i magen, og gå og legge seg med vondt i hodet. De skal være Tromsø kommunes faglærte, kompetente medarbeidere, som holder sykehjemmene og skolene våre trygge og rene. Vi vil lytte til de ansatte, og utvikle kommunen vår sammen med de utrolig dyktige fagfolkene. Fra dag én skal alle planer om privatisering stanses.

2. Usminket og ærlig bilde av økonomien

Det er nok med bortforklaringer og halvkvedede viser. Vi skal få tallene på bordet og gi innbyggerne et usminket og ærlig bilde av økonomien i Tromsø kommune. Hvor mye går til toppledelse og konsulenter? Hva koster det oss ekstra at Høyre og FrP ikke har bygd helsehus og Otium? Innen 100 dager skal vi gi kommunestyret en oversikt over den reelle økonomiske tilstanden i Tromsø kommune, og vi skal legge frem en realistisk plan for kostnadskontroll.

3. Åpne opp politisk ledelse

Tromsø skal være en åpen, ærlig og demokratisk styrt kommune. Innbyggere, opposisjon og media skal ha innsyn i faglige anbefalinger, og offentlig debatt om saker skal stimuleres, også før byrådet avgir sine anbefalinger. Innen 100 dager skal vi legge fram en åpenhetserklæring om arbeidet i byrådet.

4. Næringsstrategi

Tromsø er en kommune i vekst og byen er en motor i utviklingen av Nordområdene. Vi har en ung og høyt utdannet befolkning, og et variert næringsliv. Tromsø Arbeiderparti skal arbeide for at mulighetene kan utnyttes. For å skape verdier og demme opp for ledighet skal vi ha dialog med næringslivet, og stimulere nyskaping og vekst. Innen 100 dager skal vi legge fram en næringsstrategi for Tromsø kommune.

5. Nye stillinger i omsorgen

Arbeiderpartiet skal ansette flere sykepleiere og hjelpepleiere, for å ta vare på våre eldre. For å få det til, må vi redusere byråkratiet, og gi fagfolk faste, hele stillinger i stedet for timesbasert innleie og vikariater. Sykepleierne skal få både mer ressurser og mer ansvar.

Innen 100 dager skal vi ha ansatt de første nye syke- og hjelpepleierne i hele stillinger.

6. Fjerne tidstyver i skolen

Mange elever i klassene gjør at lærerne i tromsøskolen har utfordringer med å gi alle elevene den oppfølgingen hver og en trenger og har krav på. Derfor skal vi ansette 40 flere lærere i skolen og etablere tverrfaglige team til støtte for den enkelte elev. Lærerne i tromsøskolen skal ikke kaste bort tid til unødvendig rapportering og testing. Vi skal ha tillit til læreren, og la læreren være lærer. Innen 100 dager skal de første tidstyvene i tromsøskolen være fjernet.

7. Arbeidsmiljøloven

Fra 1. juli ble Arbeidsmiljøloven endret av Høyre, Frp, KrF og Venstre, til sterk motstand fra 1,5 millioner arbeidstakere. Vi setter et trygt arbeidsliv først, og ønsker å gi ansatte i Tromsø kommune forutsigbarhet. Det øker sannsynligheten for å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. Innen 100 dager skal vi vedta at den nye Arbeidsmiljøloven ikke blir innført i Tromsø.

8. Verne Tromsømarka

Tromsø må bygge klokt for vekst i årene som kommer. Viktige fellesområder må sikres, grønne lunger og tilgang på sol må prioriteres, i nye og gamle boligområder. Derfor skal vi sikre Tromsø-marka varig rettslig vern mot bygging. Innen 100 dager skal vi starte arbeidet med rettslig vern av Tromsømarka.

9. Billigere kulturskole

Tromsø skal være landets beste kulturby for barn og unge. Opplevelser gjennom kunst og kultur skal gjøre byen attraktiv for alle som bor her og alle som kommer på besøk. Vi vil prioritere scener, kulturskole, utdanning innen kunst og kultur – og ikke minst støtte til alle frivillige lag og foreninger som skaper den levende kulturbyen Tromsø. Innen 100 dager skal vi redusere betalingen på kulturskolen og gjeninnføre intro-talent.

10. Utleieboliger

Tromsø har sterk befolkningsvekst, og de neste 15 årene vil kommunen vokse med om lag 15.000 mennesker. Prisvekst og mangel på bygging av nok boliger, skaper problemer for folk som skal etablere seg, og for arbeids- og næringslivet som skal rekruttere og beholde arbeidskraft. Næringslivet erfarer at kompetente medarbeidere takker nei til jobb i Tromsø fordi de ikke har råd til å flytte hit. Innen 100 dager skal vi ha startet arbeidet med å bygge 400 kommunale utleieboliger.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse