Annonse
Norge var medlem av NELS-nettverket som ga full dekning fra Barentshavet til Middelhavet. Loran C-stasjoner var etablert bl.a. i Berlevåg og på Jan Mayen. Bildet viser den 190 meter høye Loran C masten på Jan Mayen, som nå er revet. Foto: Forsvaret

GPS-avhengigheten er en skandale! For 100 mill kr. ville vi hatt sikkert samband i nord

Brødtekstbilder: 
Dekningskart for Loran C-systemet.
Det russerne viser er hvor lett de kan lamme GPS-signalene – i tillegg til at hvis de med sine ubåter kutter fiberkablene i Atlanteren, så er F-35 ubrukelig. Vi kan være brennsikre på at det er akkurat dette russerne øver på – og det er ukjent om den militære delen av GPS er noe  bedre sikret enn dem sivile.

Russerne demonstrerer nå hvor lett det er å gripe inn i Nord-Norge. Med relativt enkle midler lammes de norske GPS-systemer. En hjelpeløs norsk forsvarsminister   sier at han skal sende nok en protest østover.

Skjelettene ramler ut av skapene i regjeringskontorene – og særpreges av at ingen – absolutt ingen – har noen løsninger for å  trygge samfunnsinteressene i nord.

Vi er vitne til sluttregningen for en grov uforstand i tjenesten som kan verdsettes til ca 100 mill. kroner. Det er beløpet som vi måtte ha betalt for at Norge ville hatt en modernisert utgave av Loran C-sambandet. En fullverdig beredskap som ville ha dekket vitale samfunns-tjenester når GPS-signalene lammes.

En kort historie først: Loran C-nettet er et bakkebetjent sambandsystem som kan gi luftfart og andre brukere så nøyaktige posisjonsdata, at de ikke vil merke at GPS er borte. Norge var medlem av NELS-nettverket, dvs. samarbeidet North-European Loran C med full dekning fra Barentshavet til Middelhavet - en avgjørende partner med Loran C-stasjoner bl.a. i Berlevåg og på Jan Mayen.

Men tross sterke protester fra brukerne og fagetater som Luftfartstilsynet så klarte dagens regjering det kunststykke i 2015 å vedta å legge ned Loran C – fordi GPS dekket alle behov.

1. januar 2016 ble Loran C-stasjonene slått av og de velkjente radiomastene sprengt i stykker. Nedrivingen koster 100 mill. kroner. Det er nøyaktig samme sum som oppgradering av Loran C til E-Loran (Enhanced Loran – eller modernisert/forsterket Loran) ville ha kostet.

Dermed ville vi hatt et livsviktig kommunikasjonssystem og gjort oss uavhengige av amerikanernes GPS, som Donald Trump for øvrig når som helst kan slå av for sivil bruk hvis han skulle ha en dårlig dag på jobben – og  f.eks. kreve skikkelig betalt for tjenestene!

Vi trenger et reservesystem – og det er like godt med en gang å ta frem Loran C-mappen fra skrivebordsskuffene igjen. Britene har E-Loran C i bruk som nødsystem spesielt i den engelske kanal – og til og med amerikanerne vurderer nå det samme! Men fra norske myndigheter er det kun intetsigende svar og en hjelpeløshet som i verste fall kan komme til å koste liv i det nordlige Norge.

GPS-avhengigheten er en skandale – nok et symptom på hva raseringen av forsvaret i Nord-Norge koster og med nye avsløringer dag for dag . De siste dagene ved bekreftelsen fra Forsvarets Forskningsinstitutt om at Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) er totalt utilstrekkelig – og nå sist med etterretningssjefens dystre budskap alt mens ferske rapporter om hvordan russerne avgjør om Norge i nord skal fungere eller ikke.

Det eneste regjering og ledende stortingspolitikere skryter av at nå har vi kommet i gang med å bygge grunnmuren for forsvaret og nå blir alt så mye bedre.

GPS-saken er en bekreftelse på det er en særdeles svak mur vi har fått for milliardene. Det får konsekvenser også for F-35-flyene, som regjeringen skryter slik av. F-35-systemene er fullstendig avhengig av GPS og internettet. De kan ikke en gang starte motorene uten et aktivt internett. Det russerne viser er hvor lett de kan lamme GPS-signalene – i tillegg til at hvis de med sine ubåter kutter fiberkablene i Atlanteren, så er F-35 ubrukelig. Vi kan være brennsikre på at det er akkurat dette russerne øver på – og det er ukjent om den militære delen av GPS er noe  bedre sikret enn dem sivile.

De norske pilotene har litt av en oppgave foran seg. Ikke bare må vi ha amerikanske leiepiloter for å fly maskinene fra USA til Norge. Men opplæringen er så krevende at først  i høst regner Forsvaret med at de første piloter  kan erklæres skikket  til begrensede oppdrag (Initial Operating Capability - IOC). IOC – det er det samme som solskinnsturer med piloter livredde  for å havarere  fly til 600-700 mill  kr stykket.   Fullt operativ blir F-35-pilotene først i 2025/26.  Da vil man ha bygget opp den nødvendige kompetanse samt fått flyet så integrert i norsk forsvar at det kan brukes fullt ut.

Vi står foran noen særdeles krevende år for alt som heter forsvar i dette landet. F-35-pilotene tenker nok også sitt. F.eks. hva de skal gjøre hvis de ligger på oppdrag over Norskehavet og GPS’en plutselig faller ut. Forhåpentligvis har de nok av andre systemer oppe for å karre seg hjem til en  norsk flybase, hvis da ikke nærmeste flyplass da er nedlagt.

Et operativt Loran C-system kan vise seg å være den beste og billigste  investeringen på lenge for et skadeskutt forsvar.

Er det for mye å be om en aldri så liten forklaring, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen?

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse