Annonse
VAKKERT: Kirkenes (bildet) , med sin nærhet til stormakten Russland, blir en av den nye regionens store fortrinn, mener politisk redaktør Skjalg Fjellheim

Velkommen til Finnmark!

Den nye arktiske fremtidsregionen må hete Finnmark. Det blir den viktigste i Norge, og vil utgjøre det framtidige tyngdepunktet i det nye Nord-Norge.

Den nye arktiske regionen vil tilføre nasjonen store verdier.

Etter at flertallet på Stortinget omsider har tatt sin beslutning om å dele Nord-Norge i to, er en utmattende regiondebatt over. Og godt er det, for det har vært et slit. Det er nå på tide å se fremover. Og der framme finnes det nå langt flere muligheter enn begrensninger.

Den nye arktiske regionen må ha som motto å ikke dyrke utenforskapet. Men skyte frem brystkassen, og plassere seg selv i sentrum, i trygg visshet om at man blir en norsk perle. Med tilgang på uante ressurser, og med den aller høyeste prioritet hos fremtidige regjeringer. Det gir store muligheter for politisk gjennomslag fra nord.

Det vi nå har mulighet til å skape i fellesskap, er en særdeles attraktiv region med nye arbeidsplasser, der mulighetene vil være store for sterk vekst i folketallet. Det er en mulighet vi må gripe med åpne hender.

Rå opportunisme og sutring fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan dessverre komme til å stanse en reform Norge vil ha godt av. Regionreformen har selvfølgelig store svakheter. Men – riktig utnyttet - kan den bli starten på en prosess som gir regionene større innflytelse på bekostning av sentralmakten.

Det er å håpe at de tilbakeskuende kreftene ikke vinner frem. I mellomtiden – her er 12 råd  - som en marsjordre til de mange som vil løfte blikket, og tror på den nye arktiske regionen i Norge:

1) Gjør unna navnediskusjonen først. Det burde være fort gjort. For regionen må hete Finnmark. Det er tilbake til røttene, til Finnmarkens amt, som også utgjorde Senjen og Tromsø fogderi (som i dag er Troms fylke)

2) Gi Oslo klar beskjed om at alle nye (og gamle, om mulig) nasjonale oppgaver knyttet til Arktis, hav og nordområdene legges til den nye Arktiske regionen.

3) Gå i front, ta nasjonalt ansvar og bygg en bro til Russland. Region Finnmark blir nå den eneste i Norge som også er et utenrikspolitisk interesseområde for nasjonen. Region Finnmark vil spille en sentral rolle også i internasjonal politikk i årene som kommer.

4) Løft frem det samiske og sørg for at regionen, på alle nivåer, utnytter denne store kulturelle ressursen og viser stolthet over den samiske arven.

5) Rydd opp i de elendige resultatene i den videregående skolen. Landets viktigste næringsregion kan ikke ha landets svakeste skoleresultater.

6) Ha skarpt fokus på eierskapet til naturressursene. Den nye arktiske regionen vil tilføre nasjonen store verdier i form av olje og gass, sjømat og mineraler. Regionen må sørge for at merverdien og mer av kontrollen over ressursene blir igjen i nord.

7) Gjør jernbane til et målrettet og strategisk fellesprosjekt. Sats på strekningene Kirkenes-Rovaniemi (kombinert med havneutbygging i Kirkenes), samt strekningen Narvik-Tromsø. Legg vekk tanken om Nord-Norge banen fra Fauske og nordover.

8) Sats på forskning, utdanning og innovasjon i overgangen til digitalisering og automatisering. Styrk sentrene for kunnskap i regionen. Campusene ved UiT Norges arktiske universitet må spille hovedrollen som samfunnsutvikler, i tett dialog med næringslivet.

9) Slipp Tromsø fri! Den nye regionen må utnytte potensialet i storbyen, til beste for alle. Både Region Finnmark og Norge trenger et Tromsø med større selvtillit enn i dag. Tromsø må være hovedstaden med base for Regiontinget, men makten må spres. Administrativt må den nye regionen derfor styres fra Finnmark, for eksempel Alta. 

10) Jobb for at finnmarksloven utvides sørover helt til Nordland grense. Loven er en unik konstruksjon som gir lokal forvaltning over utmarksressursene, i samarbeid mellom Sametinget og et fremtidig Regionting.

11) Variasjonene i natur fra Varanger i nordøst, via finnmarksvidda og til Andfjorden i sør, er noe Norge ikke vil ha maken til. Gjør reiselivet til en bærebjelke i fremtidig næringsutvikling. Og sats på Region Finnmark som en verdensledende hub for internasjonal nordlys-og villmarksturisme.

12) Sørg for at de statlige strukturene blir tilpasset nye regiongrenser, blant annet gjennom sterkere kontroll i region Finnmark, over viktige sektorer som samferdsel og helse.

Oppsummert: Norge har nå fått 165.000 nye finnmarkinger. Tilsammen blir vi nesten en kvart million. Det er godt nytt for Norge, og en kraft vi som bor her burde gratulere oss selv med. Æ e finnmarking æ, korsn e det med dæ?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse