Annonse
Sammenslåingsprosessen skal koste 120 millioner kroner. Som skal tas rett fra fylkeskommunens bunnskrapte pengekiste. Fra skattebetalernes penger som skulle brukes til veg og skole, skriver Edvin Eriksen.

120 millioner – et politisk ran

Og Monica Mæland har absolutt ikke tenkt å betale for moroa. Det er bilistene og elevene i fylket som skal få betale, skriver SVs Edvin Eriksen.

Reformen er blitt et prestisjeprosjekt for politikere og skal gjennomføres med tvang og trusler og med kostnader som får store negative virkninger for alle som bor i våre to fylker.

Regionreformen er en totalt meningsløs reform som vi i SV har vært motstander av fra første dag. Tvangssammenslåing av Troms og Finnmark kommer til å bety stor skade for alle som bor i nord.

Ei meningsmåling viste at 86 % av de spurte i Finnmark var imot reformen. 86 % ! Og motstanden var stort sett like stor rundt i hele fylket. I Troms sier 73 % av befolkningen at de ikke ønsker en slik formålsløs sammenslåing av fylker. Dette viser at reformen fullstendig mangler oppslutning i befolkningen. Svært få ser noen som helst gevinst i en slik administrativ sammenslåing.

Når et stort politisk flertall på stortinget og i Troms Fylkeskommune likevel tvinger igjennom dette viser det dessverre en total mangel på respekt for folk flest og deres interesser. Og fortsatt har det ikke kommet ett eneste godt argument på bordet med tanke på hva folk rundt i fylkene skal tjene på denne nye regioninndelingen.

Regjeringspartiene Høyre og FrP spiller et merkelig dobbeltspill. Partiene har ingen interesse av å flytte arbeidsoppgaver fra staten til de nye regionene. FrP er soleklar på at de ikke ønsker det – de ønsker å fjerne fylkesnivået. På fylkestinget i Troms er det først og fremst småpartiene KrF og Venstre som heier fram regionreformen som ingen vil ha. Det er et merkelig skuespill.

I ei sak om de økonomiske framtidsutsiktene for Troms fylke sier fylkesrådet følgende «Stortinget har bevilget til sammen 30 mill. kroner til sammenslåingsprosessen. Erfaringstall fra Trøndelagsfylkene er at de direkte utgiftene knyttet til sammenslåingen er om lag 60 mill. kroner, og at de indirekte utgiftene (lønn og reiser for ansatte) er om lag på samme nivå. Disse utgiftene er ikke tatt høyde for i økonomiplanen til Troms fylkeskommune.»

Ja, les det gjerne en gang til. Sammenslåingsprosessen skal ikke koste 30 millioner, men 120 millioner kroner. Som skal tas rett fra fylkeskommunens bunnskrapte pengekiste. Fra skattebetalernes penger som skulle brukes til veg og skole. Og Monica Mæland har absolutt ikke tenkt å betale for moroa. Det er bilistene og elevene i fylket som skal få betale.    

Dette er faktisk svært alvorlige nyheter for alle som bor i de to fylkene. Og dette hadde ikke fylkesrådet ledet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og KrF en eneste negativ kommentar til! Reformen er blitt et prestisjeprosjekt for politikere og skal gjennomføres med tvang og trusler og med kostnader som får store negative virkninger for alle som bor i våre to fylker. Noen ganger er politikk ganske sjokkerende. Men folk har åpne øyne og ser nok hva slags parti det er som driver fram tidenes største sentraliseringsreform.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse