Annonse
Vi mener at et tverrsektorielt samarbeid om et militært flerbrukshelikopter er den beste løsningen for Øst-Finnmark, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Kristian Berg, Forsvaret)

Fra 16. juli må pasienter i Øst-Finnmark vente lenge på ambulansehelikopter

16. juli planlegges det med at forsvarets Bell helikopter i Kirkenes skal byttes ut med Norsk Luftambulanse. Finnmark legeforening er kritisk til et operatørskifte som vil fordoble responstiden til ambulansehelikopteret i Kirkenes. Hvorfor bytte ut bistanden fra Forsvaret midt i covid-19-pandemien, når erstatningen innebærer dårligere beredskap for befolkningen i Øst-Finnmark?

Forsvaret har bistått med Bell helikopter og helsepersonell i Øst-Finnmark i flere perioder siden våren 2018. Først kompenserte bistanden for en ustabil flyambulansetjeneste, og i april ble den forlenget på grunn av pandemien. Forsvaret har nå vært stasjonert i Kirkenes sammenhengende siden november 2019 og hatt over 300 oppdrag totalt. Bell helikopteret er godt integrert i samfunnet og har beviselig reddet flere liv.

Stortinget vedtok 14.05.20 at det skal opprettes en permanent ambulansehelikopterbase i Kirkenes. Finnmark legeforening er kjent med at 339 skvadronens bidrag med helikopter i Kirkenes ikke kommer i konflikt med kontraterror-beredskapen i Norge, slik det har blitt hevdet. Likevel forberedes det nå for at en sivil operatør, Norsk Luftambulanse, skal avløse Bell helikopteret og opprette en ny midlertidig base i Kirkenes fra 16. juli frem til 31. januar 2021.

Dette operatørskiftet er ikke uproblematisk. Først og fremst vil responstiden fordoble seg. Kirkenes lufthavn har aldri hatt en sivil helikopterbase; derfor finnes det ikke hvilerom for personellet til Norsk Luftambulanse på flyplassen. Vi er kjent med at det planlegges innlosjering i Kirkenes sentrum, 13 km fra der hvor helikopteret skal stå. Her legger man altså opp til en vesentlig lengre responstid enn de 15 minuttene som gjelder for alle andre ambulansehelikopterbaser i Norge.

Forsvaret har forlegning på Garnisonen i Sør-Varanger, like ved siden av flyplassen. Her vil det stå ferdig en helikopter hangar i august i år. Dette gjør at flygere og helsepersonell til enhver tid vil befinne seg ved helikopteret. Det vil også gjøre at ambulanseflypersonell som hviler i hangarbygget på flyplassen slipper støy fra helikopteret spesielt nattestid. Hvis man gjennomfører et operatørskifte vil fortsatt Norsk Luftambulanse måtte dele hangar med ambulanseflytjenesten. I tillegg svekkes den nasjonale luftambulanseberedskapen ved at Norsk Luftambulanse må benytte personell og helikopter på en ekstra base i Kirkenes. Dette operatørskiftet presses altså gjennom midt i en pandemi, til tross for at det allerede eksisterer en velfungerende og bedre løsning med Forsvaret som operatør.

Behovet for ambulansehelikopter i Øst-Finnmark er åpenbart. Samtidig bor det få mennesker i regionen. Drift av en ambulansehelikopterbase koster ca 60 millioner kroner i året. Også politiet har mangelfulle transportmuligheter i Øst-Finnmark. Inspirert av det tverrsektorielle redningshelikopter-samarbeidet mellom Forsvaret, Helse og Politi, tok Øst-Finnmark Regionråd initiativ til et beredskapsseminar 25.05.20. Hensikten var å se på fordelene av å samarbeide om et felles beredskapshelikopter. Det var bred enighet under seminaret om at et militært flerbrukshelikopter vil kunne bidra til bedre totalberedskap og samtidig betydelig lavere kostnader for Staten. Forsvaret i Finnmark uttrykket også sin interesse for et samarbeid. Stortingsvedtaket fra 14. mai refererer til et ambulansehelikopter, og helse vil åpenbart være hovedeffekten av et flerbrukshelikopter. Men en flerbruksmodell gir også muligheten for Politiet og Forsvaret til å benytte helikopteret.

Politiets helikopterstøtte for Finnmark er et sivilt innleid helikopter i Tromsø. Med responstid og flytid vil dette helikopteret bruke opp mot 3 timer for å komme til Øst-Finnmark. Under seminaret ble dette helikopteret av politiet ikke ansett som en relevant ressurs i en skarp situasjon. Uten politi til stede for å sikre en farlig situasjon vil også helsepersonell være hemmet i å kunne gi livsviktig hjelp.

Finnmark legeforening er naturligvis fornøyd med at Stortinget har vedtatt en permanent helikopterbase i Kirkenes. Vi stiller oss imidlertid undrende til at man nå velger å bytte ut en velintegrert og velfungerende midlertidig operatør. Spesielt når byttet til en ny midlertidig operatør fører til at responstiden på helikopteret øker betydelig. I tillegg må man bruke samfunnskritiske ressurser på å skape et helt nytt samarbeid under en pågående pandemi, når fokuset i denne tiden burde forblitt på pandemihåndtering og totalberedskap.

Finnmark legeforening anbefaler at man i første omgang forlenger bistanden fra Forsvaret i forbindelse med pandemien, og heller benytter tiden godt til å utrede en velfungerende og hensiktsmessig løsning for en permanent helikopterbase på sikt. Vi mener at et tverrsektorielt samarbeid om et militært flerbrukshelikopter er den beste løsningen for denne regionen.


Aktuelle artikler om dette temaet:

https://nordnorskdebatt.no/article/militaere-helikopterberedskapen 

https://nordnorskdebatt.no/article/hva-mener-forsvarsministeren-om

https://nordnorskdebatt.no/article/politiet-onsker-et-militaert

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse