SATSER: Næringslivet i nord og stortingsrepresentanter er tydelige på at transportnæringen er viktig for å fortsette veksten i landsdelen og at utbygging av infrastruktur kan være en løsning. Derfor vil vi bruke om lag 1600 millioner kroner de neste årene på infrastrukturinvesteringer i Nord-Norge og økt statlig kjøp av persontransport, skriver statsråd Sanner og Solvik-Olsen. Her er et bilde fra 2010 da veien på Røykenes nord for Skibotn ble delt i to. 1500 kubikk med masse raste ut. Foto: Svein Eriksen / SCANPIX

1,6 milliarder hjem til Nord-Norge

Nord-Norge har noen særskilte utfordringer, blant annet med store avstander.

EUs nye regelverk for regionalstøtte gjør at enkelte sektorer ikke lenger kan være en del av ordningen

1. juli endres ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Muligheten til å ha en lav arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for å sikre verdiskapningen i hele landet. I nord er veksten sterk i flere næringer, nylig kunne NRK melde om sprengt havnekapasitet i Kirkenes og konjunkturbarometeret for Nord-Norge forteller at verdiskapningen per ansatt øker mest i nord. Allikevel har Nord-Norge noen særskilte utfordringer, blant annet med store avstander.

EUs nye regelverk for regionalstøtte gjør at enkelte sektorer ikke lenger kan være en del av ordningen, blant annet transportnæringen. Dette var regjeringen uenig i, men ettersom EU besluttet dette før sommeren i 2013, har vår viktigste oppgave vært å jobbe for at færrest mulig rammes av dette.

Vi har lykkes godt og flere bedrifter får fortsatt ha differensiert arbeidsgiveravgift enn vi trodde tidligere i år. Allikevel vil enkelte næringer rammes av endringen, og dette er en utfordring vi tar på alvor.

Regjeringen har foreslått at alt som tas inn av økte avgifter som følge av endringen skal brukes til kompenserende tiltak i de tre nordligste fylkene. Vi utvider fribeløpsordningen slik at mange små og mellomstore bedrifter kan fortsette med lav sats for arbeidsgiveravgift, vi øker offentlige kjøp av transporttjenester og styrker nettolønnsordningen.

Næringslivet i nord og stortingsrepresentanter er tydelige på at transportnæringen er viktig for å fortsette veksten i landsdelen og at utbygging av infrastruktur kan være en løsning. Derfor vil vi bruke om lag 1.600 millioner kroner de neste årene på infrastrukturinvesteringer i Nord-Norge og økt statlig kjøp av persontransport.

For å komme raskt i gang må vi identifisere prosjekter som er viktige for næringslivet og kan bygges ut inne rimelig tid. 1. juli avholder vi et felles oppstartmøte for kompensasjonsordningen i Tromsø. Vi har invitert næringslivsorganisasjoner og nordnorske politikere og håper de har med seg gode innspill og forslag.

Regional næringsliv kjenner utfordringene best og er de beste til å foreslå løsninger. På stormøtet vil vi presentere rammene for ordningen og diskutere forslagene som kommer. Sammen skal vi finne prosjekter som raskt kan iverksettes og ferdigstilles, for å bedre transportforhold og konkurransekraften i landsdelen.

Vi ser frem til å lytte til nordnorsk næringsliv og politikere og tar med oss Jan-Frode Jansons ord fra konjunkurbarometeret: Nord-Norge har alle forutsetninger for å bli landets nye vekstmotor.

Vel møtt 1. juli.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse