Annonse

2000 nye private arbeidsplasser: Hvordan ligger vi an?

Skal vi nå målet om 2000 nye private arbeidsplasser kreves det at næringslivet, kommunene og andre private og offentlige aktører sammen bretter opp ermene for å stimulere til vekst og ta ned flaskehalsene som hindrer dette.

Et drøyt år er gått siden Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) lanserte initiativet 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen. Hva som har skjedd siden lanseringen og hvordan ligger vi an for å nå målet?
For å ta det viktigste først; antall private arbeidsplasser i Tromsø øker.
Fra andre kvartal 2018 til andre kvartal 2019 er det i følge SSBs statistikk skapt 144 nye private arbeidsplasser i Tromsø. I løpet av året har flere bedrifter økt sysselsettingen, men enkelte private arbeidsplasser har dessverre også gått tapt. I sum kommer vi ut med en svak økning som viser at vi er på rett vei, men ikke mer enn det.

Initiativ til prosjekt

Skal vi nå målet om 2000 nye private arbeidsplasser kreves det at næringslivet, kommunene og andre private og offentlige aktører sammen bretter opp ermene for å stimulere til vekst og ta ned flaskehalsene som hindrer dette.
Næringsforeningen så derfor nødvendigheten av å formalisere initiativet, for å sikre at vi målrettet kan arbeide med disse flaskehalsene. Vi er derfor både takknemlig og ydmyk for at Troms fylkeskommune, Tromsø kommune, Karlsøy kommune og Lyngen kommune har gitt sin oppslutting til det som nå er blitt prosjektet «2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022».

Bred politisk enighet

Flere er nysgjerrige på hva vi har fått til siden Mulighetskonferansen i 2018. Hvilke effekter ser vi i kjølvannet av det engasjementet som ble skapt hos de rundt 100 fremmøtte som deltok på konferansen i fjor?
Den aller viktigste effekten er at politikerne i Tromsø, på tvers av partier og blokker, er enig om nødvendigheten av å skape flere private arbeidsplasser. Når de grønn-røde samarbeidspartnerne nå sitter og forhandler om den politiske plattformen for de neste fire årene, er tiltak for å skape 2000 nye private arbeidsplasser ett av punktene på forhandlingslisten. Dette er et synlig bevis på at det arbeidet som er gjort med å løfte behovet for økt privat sysselsetting er blitt en del av den politiske dagsordenen i kommunen.
For å opprettholde vår felles velferd og goder, må vi skape flere private arbeidsplasser som genererer økte skatteinntekter til kommunen, dette har politikerne trykket til sitt bryst. Istedenfor rent fokus på kostnadskutt, snakkes det endelig om tiltak for å øke topplinjen til kommunen. Det er vi fornøyde med!

Snakke med hverandre – ikke om hverandre

Men det er ikke bare politikerne som støtter opp om den private næringsutviklingen i
Tromsø. Gjennom det siste året har administrasjonen i Tromsø kommune vært en uvurderlig
samarbeidspartner for å øke samhandlingen og forståelsen mellom dem og bedriftene.
Det gode samarbeidet med Tromsø kommune har resultert i etableringen av en formell
samhandlingsarena mellom næringslivet og Tromsø kommune, åpne frokostmøter hvor
bedrifter og byråkrater møtes for å diskutere hvordan vi kan fjerne barrierer som svekker
vekstmulighetene til bedriftene i regionen. Dette har vært «gull» for vårt arbeid, og det har
bidratt til at vi i større grad har gått fra å snakke om hverandre til å snakke med hverandre
på tvers av offentlig og privat sektor.

Hele Tromsøregionen

Vi har fortsatt en vei å gå før vi kan si at samhandlingen mellom bedriftene og Tromsø
kommune er god nok. I tillegg vil vi etablere samhandlingsarenaer med andre offentlige
aktører som bestemmer og avgjør rammebetingelser.
I den neste fasen vil prosjektet også ha fokus på næringsutviklingen i hele Tromsøregionen.
Basert på de erfaringene vi har gjort oss i Tromsø kommune siden prosjektet ble lansert, vil
vi også styrke dialogen med politikere og administrasjon i Karlsøy og Lyngen kommune. Også
her ønsker vi å koble kommune og næringsliv, synliggjøre behovet for private arbeidsplasser
og bidra til å fjerne de flaskehalsene som hindrer vekst. Et annet tiltak i prosjektet er å styrke
samhandlingen med nye Troms og Finnmark fylkeskommune, når den nye administrasjonen
er oppe og står i 2020. Det er et arbeid vi ser frem til å gå i gang med.

Det er bedriftene som skal vokse

Bedriftenes eget ønske om å vokse er den viktigste driveren for vekst i antall private
arbeidsplasser. Vi opplever at stadig flere bedrifter ser mulighetene for vekst, likevel er det
bedriftseiere som synes vekst er krevende og som er skeptisk til å f.eks. slippe ekstern
kapital inn på eiersiden. Det er en problemstilling som det er viktig å adressere om vi skal
lykkes i å skape flere private arbeidsplasser.
På Mulighetskonferansen denne uken har vi derfor invitert inn ulike kapitalmiljø for å møte
etablerte bedrifter, gründere, offentlige aktører og akademia. Vi håper at dette vil bidra til å
styrke relasjonen mellom næringslivet og den risikovillige private kapitalen. Vi håper at dette
inspirerer flere til å jobbe for vekst i egen bedrift. Ved å vise hvilke ressurser som finnes i vår
region håper vi at flere private aktører tar steget ut av den trygge nå-situasjonen og våger å
ha ambisjoner og vekstmål for deres bedrift.

Fortsett å heie

Med årets Mulighetskonferanse går startskuddet for neste fase i arbeidet med å nå målet
om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen. Vi håper næringslivet, politikere,
byråkrater og kunnskapsmiljøene vil fortsette å heie på dette arbeidet. Det gjør oss trygg på
at vi kommer i mål med god margin når kalenderen viser 2022.
Vi trenger en heiagjeng!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse