Annonse
Av de 40 nye sykehjemsplassene som Hilmarsen sier er opprettet, viser det seg at 15 av disse plassene ikke er sykehjemsplasser, men plasser Tromsø kommune selv beskriver som "ikke optimale", mener artikkelforfatteren.

40 nye sykehjemsplasser, Hilmarsen?

Med forsvinnende få reelle sykehjemsplasser igjen av de sykehjemsplasser Hilmarsen og Wilhelmsen sier er opprettet og med få ledige på Otium, er det grunn til å tro det planlegges mot ny sykehjemsmangel av de borgerlige.

Det finnes tre former for løgn. Det er løgn, grov løgn og statistikk. Byrådsleder Øyvind Hilmarsen sier i skryteinnlegget ”Valgkampen har startet” i Nordlys den 13. oktober 2014, at ja-kommunen har opprettet 40 nye sykehjemsplasser etter 2011. Det vil si fra det tidspunktet han ble byrådsleder. Disse 40 sykehjemsplasser er også et poeng i et innlegg fra Høyres Kristian Støback Wilhelmsen i Nordlys, 14. november 2014. Jeg vil spørre byrådslederen om tallet 40 viser til 40 sykehjemsplasser eller 40 senger? Det er nemlig stor forskjell på 40 senger og 40 sykehjemsplasser.

Forskrift for sykehjem av 14. november 1988 sier at et sengerom som hovedregel skal være et enkeltrom og at det skal være et WC-rom i tilknytning til hver enkelt rom. Dette rommet skal også være utformet slik at stellet av hver enkelt pasient forenkles. Jeg har ikke sett at det har vært bygd noen nye sykehjemsplasser i Tromsø kommune etter 2011, så jeg skrev til Hilmarsen og spurte han hvor de 40 nye sykehjemsplassene kom fra?  Jeg fikk et grundig svar fra kommuneoverlege Trond Brattland.

Av de 40 nye sykehjemsplassene som Hilmarsen sier er opprettet, viser det seg at 15 av disse plassene ikke er sykehjemsplasser, men plasser Tromsø kommune selv beskriver som “ikke optimale”. Enkeltrom som gjøres om til tomannsrom. Peisestuer som benyttes som tomannsrom. Reminisesrom, det vil si, terapeutiske rom i demenssykepleie som benyttes som pasientrom. Nødløsninger som jeg av Kristoffer Kanestrøms avisinnlegg tidligere i år, vet var i påvente av at Mellomveien skulle ferdigstilles høsten 2014. Et prosjekt som nå er skrinlagt av byrådet i Tromsø. Hva da med de 25 gjenværende sykehjemsplassene?

Det viser seg at seks av disse rommene er ved Nord-Norges Kurbad. Dette er ikke rom som er beregnet for sykehjemspasienter. De er ment for rehabilitering. Etter det jeg erfarer er tre av disse i dag bebodd av pasienter som trenger langtidssykehjemsplasser. De 19 sykehjemsplassene som da er igjen blir av kommuneoverlegen omtalt som reelle plasser. Men er de virkelige reelle plasser som fyller Forskrift for sykehjems krav til et sykehjemsrom?

Tromsøysund sykehjem var besluttet nedlagt. Det er blitt videreført som korttidsavdeling.  Det er vel i dag det eldste sykehjemmet som er i drift i Tromsø kommune?  Da min mor arbeidet der på 1950-tallet var det et flott sted. Da hun var pasient der i 1996 var det ikke et flott sted. Sykehjemmet ble etter beslutning om stenging videreført med 15 sykehjemsplasser. I dag har det 24 sykehjemsplasser som deler ni toalett og tre dusjer. Det er nødtørftige forhold. De fire korttidsplassene som er opprettet her, er senger.

Hvor de 15 nye korttidsplassene som er opprettet ved Seminaret bo- og Rehabiliteringssenter er hentet fra vet jeg ikke. Seminaret opplyser i telefon til meg at seks av plassene er på tre dobbeltrom, altså rom som ikke følger hovedregelen i Forskrift for sykehjem. Så hvor mange av de 40 nye sykehjemsplassene er senger og hvor mange er sykehjemsplasser som oppfyller Forskrift om sykehjem av 1988?

Jeg gleder meg over at Otium bo- og velferdssenter med 137 institusjonsplasser endelig ser ut til å bli en realitet. Det er bare et lite men. De 20 pluss de 4 ekstra senger ved Tromsøysund sykehjem forsvinner når Otium er ferdig. Og de 76 plasser som er ved Kroken sykehjem blir overført til Otium mens Kroken sykehjem rehabiliteres. Da er 100 institusjonsplasser ved Otium allerede planlagt brukt før spaden er i jorda. Med forsvinnende få reelle sykehjemsplasser igjen av de sykehjemsplasser Hilmarsen og Wilhelmsen sier er opprettet og med få ledige på Otium, er det grunn til å tro det planlegges mot ny sykehjemsmangel av de borgerlige. Det er fristende å  sitere Bjørn Gunnar Jørgensen og si at Hilmarsen har sittet i tre år uten å gjøre noe som helst, men det vil være smålig. Tromsø kommune har store utfordringer foran seg når det gjelder eldreomsorgen. Dette er utfordringer som ikke løses ved å slå i bordet med tall uten innhold og ved å skylde på andre.  Det krever handling. Har du den handlingskompetansen, Hilmarsen?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse