Annonse
Ap har nå tydeligvis sementert sitt standpunkt og vil i allianse med Høyre og Frp gå inn for LTP-ens flytting av de maritime overvåkningsflyene til Evenes. Dette til tross for at en mengde «steiner er snudd», uten at partiet har vilje eller evne til å se hva som er avdekket. Foto: Forsvaret

Alt har vært et spill

Det er mulig at Stortingets behandling 5. juni betyr slutten for Andøya flystasjon. Men «soga» om Evenes er knapt påbegynt. Jeg er usikker på om ledelsen i Arbeiderpartiet har skjønt det, skriver Eirik Skarland.

Større ansvarsfraskrivelse kjenner jeg ikke til i norsk forsvarspolitikk, i hvert fall ikke etter krigen.

5. juni skal Stortinget debattere om Andøya flystasjons fremtid. Arbeiderpartiet har allerede signalisert at de står ved forliket de inngikk med Regjeringen om avviklingen på Andøya og flyttingen til Evenes. Høyst sannsynlig vil også partiet stå ved dette forliket også 5. juni.

Som tidligere forsvarsansatt og en som har troen på vårt demokrati gjør denne beslutningen noe med meg. Jeg blir ikke sint, men heller trist. Trist på vegne av oss alle – Forsvaret-soldatene som mot formodning skal måtte utkjempe en krig i nord – andøysamfunnet som lojalt har stilt opp for basen «sin» i 61 år og ikke minst trist over hvordan demokrati i vårt lille land utøves.

Mange spør hvorfor vi har blinket ut AP som skyteskive i spillet om Andøya og ikke de 3 regjeringspartiene. Svaret er ganske enkelt: Full gjennomgang – alle tall på bordet», var lovnaden Arbeiderpartiet kom med på overtid av overtida i valgkampen i fjor høst. «Andøya-saken måtte gjennomgås på nytt, fordi det var kommet mye ny informasjon». I realiteten var dette et øyeblikks desperasjon, et håp om å snu dårlige meningsmålinger til et godt valgresultat. Derfor slår dette nå så kraftig inn mot AP. Alt var et spill og vi velgere liker ikke politisk spill og i hvert fall ikke for nasjonen en så viktig sak.

Tilliten til Arbeiderpartiet som forsvarsparti er i ferd med å forvitre fullstendig. Og partilederne har levert selve oppskriften på hvordan man skal pådra seg en omfattende velgerflukt.

Når jeg leser begrunnelsen som AP ga når de konkluderte med at forliket sto ved lag er den ganske opprørende. «Vi har snudd hver stein og finner ikke ny informasjon som skulle tilsi at partiet ikke står ved forliket». De sier ganske enkelt «at vi velger å stole på informasjonen som kommer fra departementet». Større ansvarsfraskrivelse kjenner jeg ikke til i norsk forsvarspolitikk, i hvert fall ikke etter krigen.

De fleste forvarsinteresserte vet hvilke steiner som er avdekket og ikke minst hva man fant. La meg bare kort ta de viktigste faktorene som er avdekket og som AP kunne ha sett etter hvis de var interessert, men partiets mektigste politikere – og i særdeleshet Støre og Huitfeldt – har ikke vært det minste interessert i å berge flystasjonen. Som følge av det var også resultatet gitt.

Beslutningsgrunnlaget (PWC- rapporten) ble QRA-base på Evenes brukt som nullalternativ, mens lokalisering av MPA på Andøya aldri ble vurdert. Allikevel hevdet regjeringen at valg av Evenes ville bli rimeligere. Det spesielle er at beslutningsgrunnlaget med de 5 alternativene ikke ble behandlet i KS systemet, men derimot arealplanen for Evenes.

Da regjeringa offentliggjorde konseptvalgutredninga (KVU) for Evenes og kvalitetssikringa av konseptvalg (KS1) 5. april i år, kom det fram at det likevel ikke er behov for luftvern for å beskytte maritime overvåkingsfly, ettersom disse flyene uansett blir trukket ut av baser og områder ved høyintense operasjoner. Men så skjer det pussige: Aps talskvinne overprøvde den delen av KVUen ved på hevde at en base måtte beskyttes med luftvern og 2 baser ligger utenfor den økonomiske handlefriheten.

AP er hellig overbevist om at dagens luftvern skal graves ned på Evenes for å kunne beskytte basen. AP har med sine luftverneksperter vurdert luftvern så avgjørende i motsetning til KVUen at denne faktoren trumfer alt. Moderne rakettluftvern vil aldri kunne stå på Evenes, hvis det er Ofoten som er det strategiske området som skal beskyttes, like lite som Russland vil kunne forsvare sine strategiske baser på Kola med luftvern nettopp fra Kola. Kanskje blir Finnmark et alternativ for å få dybde? Da velger vi Evenes som enebase i nord.

Flyoperative flater på Evenes: Det er ikke planlagt med en parkeringsplass ut over de 5 MPAene vi skal ha. De skal kunne armeres i en lomme på taksebanen som i utgangspunktet ligger for nær rullebanen. Avinor sitter med ansvaret for de reisende, men de sier kun at de har et «nært og godt samarbeid med Forsvarsbygg om Evenes». man opphever glatt sikkerhetsdirektiver som fortsatt gjelder uten å informere de reisende på Evenes.

De fleste ser at en armeringssløyfe i sør tvinges frem i et senere byggetrinn og man kan plusse på ytterligere 400 mill. For ordens skyld: Kostnaden gjennom den fremlagte KVU er økt med nesten 1 mrd i forhold til beslutningsgrunnlaget.

Miljøutfordringene med avising er selvfølgelig ikke tatt hensyn til. Å bedre friksjonen på rulle og taksebaner skal i stor grad gjøres med sand. Skulle anta at en F35 motor kanskje ikke synes sand er det beste. Men hva betyr det når prisen i nuet skal holdes nede. Kostnadene tas i en senere byggetrinn, da Urea vil måtte i stor grad nyttes.

At Forsvarets stasjon Andøya blir liggende fortsatt på Andøya var en informasjon komiteen fikk etter at beslutningen ble fattet. Det sto ganske enkelt ikke i dokumentet de fikk utlevert en sen kveldstime.

Hadde opposisjonens forslag om å inkludere Andøya i KVU-prosessen blitt vedtatt, kunne man ha avdekket kostnadene ved å videreføre dagens base. Å modifisere noen hangardører til 100 mill pr hangar er kanskje ikke en så viktig forskjell som å bygge nye hangarer til 1,2 mrd.

Forsvaret jobber med en beredskapsplan der driften på Andøya blir sett på som avgjørende for å kunne ta imot forsterkninger fra NATO i en krisesituasjon. En egen utredning skal legges frem for Stortinget i oktober. Det er ei vesentlig endring fra forutsetningen i langtidsplanen, hvor det tydelig går fram at man skal utrangere flystasjonen, sanere infrastrukturen og frigi hele arealet til kommersiell virksomhet. Ikke bare har dette en vesentlig kostnad – det medfører potensielt at man ikke får lagt til rette for ny virksomhet, som vil være avgjørende for positiv utvikling av Andøy-samfunnet i framtida.

Men AP fornekter seg ikke. De lanserer begrepet «forsterkningsbase», men sier at de ikke vet hva dette er - og i hvert fall ikke til hvilke kostnader. Begrepet finnes heller ikke i NATO terminologien. Forsvarsministeren hev seg på dette i spørretimen, hvor han uttalte at det finnes en rekke flystriper rundt i det ganske land som kan nyttes til forsterkningsstyrker fra NATO.

I PWC var kostnadene til å beholde Andøya som beredskapsbase satt til nesten 3 mrd over 20 år ut fra et prinsipp om at kampfly trenger noe mer enn en landingsstripe. Derfor falt også Andøya som beredskapsbase.

Ap har nå tydeligvis sementert sitt standpunkt og vil i allianse med Høyre og Frp gå inn for LTP-ens flytting av de maritime overvåkningsflyene til Evenes. Dette til tross for at en mengde «steiner er snudd», uten at partiet har vilje eller evne til å se hva som er avdekket.

Hvis partiet ikke snur den 5. juni vil de bli minnet om dette i de kommende valgene. Det er mulig at etter 5 juni er det slutten for Andøya flystasjon, men «soga» om Evenes er knapt påbegynt. Jeg er usikker på om ledelsen i AP har skjønt det.

Derfor er Arbeiderpartiet blitt en skyteskive i dette spillet fordi det er et spill hverken mer eller mindre. Og vi liker det ikke.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse