Annonse
Hvorfor skal Ap, SV, MDG og Sp stenge sykehjemmet og angivelig renovere det for 97 millioner når det er planlagt nybygg om seks år?  Det fremstår som idiotisk, skriver Kristoffer Kanestrøm. Foto: Torgrim Rath Olsen

Absurd å stenge Kvaløysletta sykehjem

Jeg har ikke opplevd maken til klønete saksbehandling.

Kvaløysletta sykehjem skal stenges i sommer fordi kommunen må spare penger.  Historien om «renovering» har verken rot i virkeligheten eller i handlings- og økonomiplanen.  Jeg har ikke opplevd maken til klønete saksbehandling.

Kapasitetsproblemer allerede i dag

I helse- og velferdsutvalget 13. januar ble det orientert om at kommunen igjen står i en krevende situasjon med mange utskrivningsklare pasienter på UNN.  Det var åpenbart en tabbe å legge ned Mellomveien 100 i vår, slik Ap, SV og Rødt gjorde – også da uten politisk behandling.  Resultatet er at kommunen betalte 12 millioner til UNN for utskrivningsklare døgn i 2019.

Stenging lansert som sparetiltak

I samme møte ble helse- og velferdsutvalget orientert om at driften skal tas ned med 140 millioner og at Kvaløysletta sykehjem stenges som ett av tiltakene for å oppnå besparelsen.  Stengingen er altså et sparetiltak.  Dette er bekreftet ved at innholdet i kommunedirektørens oppdragsbrev fra desember er offentliggjort.  Her står det at ett av fem sykehjem skal «fases ut».  Dette handler derfor ikke om oppussing.

Tilstandsrapport fra 2018

For å bagatellisere og bortforklare stengingen er det hele forsøkt sminket som en «renovering».  Gunhild Johansen (SV) uttalte på Nordnytt at man nærmest plutselig har fått en tilstandsrapport.  Dette står ikke til troende siden tilstandsrapporten forelå allerede høsten 2018.  Man har altså ruget på den i over et år uten å gjøre noe.

Renovering fremgår ikke av budsjettet

Hvis saken faktisk hadde dreid seg om renovering har man altså hatt et helt år fra tilstandsrapporten forelå til å forberede saken til handlings- og økonomiplanen – der alle investeringer skal beskrives og vedtas.  Men i økonomiplanen, som ble sluttbehandlet i desember, står det ingenting om at Kvaløysletta sykehjem skal renoveres i år.

Tilstandsrapporten er riktignok nevnt i teksten godt skjult i vedlegg 3 til økonomiplanen.  Men det fremgår ikke at man skal sette i gang med renovering i 2020.  Det fremgår ikke at det er snakk om en så omfattende renovering at beboerne må ut.  Og det fremgår heller ikke at det er satt av en eneste krone til dette.

Likevel skrev Aps gruppeleder, Jarle Heitmann, på Facebook for noen dager siden at 8 millioner er satt av til oppussingen – og han lurte på om opposisjonen hadde vært til stede da vedtaket ble fattet. 

Jeg finner ingen bevilgning til å renovere Kvaløysletta sykehjem i vedtatt økonomiplan.  I helse- og velferdsutvalget 13. januar kunne ingen svare på hvor i økonomiplanen dette er bevilget.  15. januar uttalte leder for byggforvaltningen at det ikke finnes midler til renovering av Kvaløysletta sykehjem i budsjettet.  Så viser det seg at administrasjonen og politisk ledelse – etter en ukes «betenkningstid» – peker på en generell budsjettpost: «strakstiltak bygg».  Dette er en konto som årlig brukes til uforutsette ting som oppstår på alle kommunale bygg.  Man har altså nå i etterkant av budsjettvedtaket funnet en generell post man kan hente 8 millioner fra – en post som slett ikke handlet om Kvaløysletta sykehjem da budsjettet ble behandlet. Konklusjon: Det eksisterer ingen bevilgning til renovering av Kvaløysletta sykehjem i budsjettet.

Skal bygges nytt sykehjem

Det som derimot har ligget inne i kommunale planer siden 2013 er at det skal bygges nytt sykehjem på Kvaløysletta etter modell av Otium.  I økonomiplanen er dette prosjektet beskrevet med prosjektoppstart i 2026.  Hvorfor skal Ap, SV, MDG og Sp stenge sykehjemmet og angivelig renovere det for 97 millioner når det er planlagt nybygg om seks år?  Det fremstår som idiotisk.

Bygg Kroken først

De røde partiene som styrer Tromsø har ikke løftet fingeren for å komme i gang med Kroken bo- og velferdssenter.  Umiddelbart etter at Otium åpnet skulle arbeidene med nye Kroken ha startet.  Kommunen bør nå komme i gang og få bygget Kroken bo- og velferdssenter.  Da kan beboerne på Kvaløysletta flytte til et flunkende nytt bo- og velferdssenter mens man bygger nye Kvaløysletta bo- og velferdssenter.        

Men det som nå planlegges fra kommuneledelsen er altså at både Kroken sykehjem og Kvaløysletta sykehjem skal stå tomme samtidig.  Det lukter kun innsparing av det.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse