‘Æ’ handler minst av alt om personlig forbrukermakt

Den virkelige revolusjonen er nemlig en monopolistisk priskrig der Rema bruker data fra vareflyten til å bygge et priviligert "bestevennimperium".

Det var mange som hånlio av at Rema hadde svidd av store ressurser på EN APP og attpåtil kalte det ‘tidenes revolusjon i norsk dagligvarehandel». Men den virkelige revolusjonen er ikke noe å le av. Reitan-konsernet er ikke så dumme/naive at de tror en kundelojalitets-app skal snu skuta for dem. Vi forbrukere bør heller ikke være så naive at vi lar oss lure av Remas frieri med personlig tilpassede priser. La oss heller prøve å gjenkjenne lusa på gangen i Remas uuttalte strategi. Det bokstavelige innehold av Æ skjuler at Remas mål er fullt monopol.

Æppen Æ og Remas uttalte 'bestevenn'-strategi kan ikke sees på som noe annet enn et monopolistisk angrep på det allerede pressede mangfoldet blant norske produsenter og
leverandører i dagligvarebransjen. Macks bryggeri er ett av ofrene. Rema har prøvd å presse dem ut av butikkhyllene til fordel for sine nye bestevenner i Carlsberg-eide Ringnes. Nordlendingene har gjort opprør mot at Rema tråkker på deres nordnorske hjerte for øl. Også Christiansands Bryggerier, Aass og Hansa er rammet, med forståelig motreaksjon. Men det er dessverre langt mindre alvorlig enn konsekvensene som kjedens nye strategi vil få for forbrukere flest, over hele landet.

Her er strategien

Den virkelige revolusjonen er nemlig en monopolistisk priskrig der Rema bruker data fra vareflyten (som blir sterkere og mer personlig gjennom Æ) til å bygge et priviligert 'bestevennimperium' hvor det bare er plass til de som kan levere absurd lave priser på de varelinjene det går mest av, pluss Remas egne merkevarer. De er attpåtil frekke nok til å late som om kundene bestemmer hvilke varer det går mest av (gjennom 10 % på 10 Æ), men realiteten er at Rema i egen interesse styrer kundenes valg i retning bestevennene sine, lenge FØR både varene og kundene kommer inn i butikken. De bruker med andre ord kundene sine til å skape en selvoppfyllende profeti for
bestevennstrategien ved å ta disse grepene:

1. Varelageret ryddes for å gi plass til bestevennenes produkter.

2. Kundene får ‘makt’ til å selv bestemme hvilke varer (fra bestevennutvalget) de vil ha billig

3. Bestevennenes produkter selges i store volum til fornøyde kunder som får 10% selvvalgt rabatt (en rabatt Rema har hentet inn på forhånd gjennom å skvise ut alle
konkurrenter og gi bestevennene monopol mot unaturlig lave innkjøpspriser)

4. Rema tar med seg de personlige dataene om vareflyten til neste års forhandlingsbord hvor de skviser ut flere produkter som selger dårlig og gir mer rom til bestevennene,
gjennom å peke på at det er bestevennenes varer kundene vil ha.

For å ikke bli oppfattet som griske monopolister utad bygger Rema 1000 en ny lokal-strategi der de slipper inn noen utvalgte lokale/regionale merkevarer i de geografiske områdene produktene har tilhørighet. Det er her de små og mellomstore aktørene betyr mest for befolkningen og Rema forsøker dermed å skaffe en økt omsetning av disse varene uten å måtte betale dyrt for logistikk på nasjonal distribusjon. Å gi den gjenværende hylleplassen til små, lokale aktører skal gi dem stempel som en virksomhet som støtter opp om lokalt næringsliv og kortreiste råvarer. Sistnevnte fremstår sympatisk, men går vi Reitans virksomheter nærmere etter i sømmene blir det med ett mer kynisk.

Mange merkevarer - én eier

Rema har allerede i dag eierandeler og/eller eksklusive avtaler med selskap og merkevarer innen bryggerinæringen. De har opprettet et nytt holdingselskap og har også forsøkt å kjøpe opp Sagene Bryggerier som har fått plass i den nye strategien som en lokal aktør på Østlandet.

Posisjoneringen de gjør her er dessverre ikke unik for bryggeribransjen. De har også eierandeler og/eller eksklusive leveringsavtaler med aktører som Nordfjord Kjøtt, Norsk Kylling (som produserer både Egg og hvitt kjøtt under Rema-merket Solvinge), Stange kylling, Grans bryggerier, Spekeloftet, Kjeldsberg kaffe og Kolonihagen. Det er veldig enkelt å se for seg hvordan Rema nå vil posisjonere seg som tilnærmet monopolist i kategori etter kategori.

Dette kan vi ikke akseptere!

Når vi ser hvordan Rema rigger seg til inn mot norske leverandører, trenger vi ikke så mye fantasi for å se hvor det bærer. Etter et par år med bestevennstrategien er all reell konkurranse fra norske aktører luket ut av hyllene under et skalkeskjul av forbrukermakt og at 'Kunden e sjÆfen'. I konkurrentenes sted finner vi “små lokale aktører” som gir et inntrykk av mangfold og støtte til lokalt næringsliv, mens realiteten er at Rema har snikinnført monopol for seg og bestevennene sine, som de enten får urealistisk lave priser fra eller eier selv. Og uansett hvilke varer du velger å få rabatt på, legges all makt og profitt i de samme lommene på Lade gaard.

Liker du det du ser? Ikke jeg heller. Og derfor er det på tide at vi viser Rema at den reelle forbrukermakten ikke handler om et ufritt valg av hvilke varer vi vil ha rabatt på, men om å fritt velge aktører som opptrer redelig – også etter at stormen har lagt seg, for det gjør den om en stund. Det er DA det er viktigst at vi faktisk velger å handle et annet sted. Og vil du gjøre mer, kan du henvende deg til Forbrukerombudet, Konkurransetilsynet eller til og med Næringsdepartementet med innspill eller kritiske spørsmål. Næringsministeren har oppfordret folk til å velge en annen butikk hvis de ikke liker Remas praksis.

Æ kommer ihvertfall til å ta henne bokstavelig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse