Annonse
Det er kun en grunn til at det er dyrt å skaffe seg egen bolig, både å kjøpe og leie. Det bygges for få boliger, skriver Maylen Albrigtsen.

Airbnb gir oss råd til å bo i husene våre

Det er da ikke rart at folk prøver å ta inn igjen de kostnadene de har ved å kunne bo i sitt eget, og søker etter en mulighet til å tjene penger til å betale eiendomsskatten og det det koster å låne penger for å skaffe seg en bolig, når kostnaden med å eie sin egen bolig er blitt så høy. Eiendomsskatten er en av grunnene til dette. Det er en menneskerett å ha tak over hodet, huset ditt skal ikke være et skatteobjekt. Det sier seg selv at dersom man kan hente inn de pengene som kommunen tar fra boligeierne, så vil boligeierne søke mulighet til å tjene inn de pengene.

Man leser stadig vekk i media, både riksmedia og lokalt om saker hvor politikere mener at de må bestemme over hvordan folk skal leve livene sine, bruker tiden deres og deres egen eiendom. Hva man skal spise, hvordan man reiser og beveger seg, og hvordan man forvalter eiendommen sin. Vi skal skamme oss, fordi vi spiser kjøtt, kjører bil, og reiser med fly. Da må vi betale! Betale bompenger, betale for bymiljøpakker, betale flyavgifter. Være med på å betale for miljøet. Vi må betale for trygge skoleveier, sykkelveier og vi må reise kollektivt. At vår bevegelsesfrihet blir berørt er ikke så farlig. 

Vi må skamme oss! «Flyskam» er et nytt ord jeg hører stadig vekk. Skal vi skamme oss fordi vi bor i en landsdel med store avstander fra by til by? Vi er nemlig tvungen til å fly. Skal vi skamme oss fordi vi er avhengig av å bruke bilen for å komme oss fram? At vi er tvungen til å bruke bilen for å komme oss mellom hjemmet, jobb, skole, barnehage og fritidsaktiviteter uten å bruke enda mer av vår sårt tiltrengte tid som kan bli brukt med familiene våre. Vi må enten betale, eller skamme oss!

Alle ønsker seg tryggere skoleveier og bedre miljø. Hvem vil vel ikke det! Men at det kun er bilistene som skal betale for dette er ikke riktig. Veiene er allerede betalt for, gjennom alle de skatter og avgifter vi har betalt inn med å eie eget kjøretøy. At vi allerede har betalt er ikke så farlig, mener noen, vi skal likevel fortsatt betale, eller skamme oss. 

En av de tingene som jeg sist la merke til og tolket som, er at vi også bør skamme oss fordi vi leier ut boligene våre på korttidsleie. I Nordnorsk Debatt leste jeg et innlegg av SVs representant Pål Julius Skogholt at korttidsleie av boliger bør reguleres ytterligere siden det er knapphet på boliger til folk flest. Han gir nemlig Airbnb skylden for at boligeiere velger å leie ut på kortsiktig basis til turister og besøkende, og at boliger ikke er tilgjengelig til leie for andre. Typisk formynder-mennesker som Skogholt å hevde slikt, som ønsker å kontrollere folk fordi han vet best. Kanskje turistene også burde skamme seg fordi de okkuperer utleieboligene? I så fall burde vi alle sammen skamme oss som leier slike boliger selv når vi reiser til områder med mange turister og tilreisende. At vi ønsker å gjøre overnattingene rimeligere, og får mer igjen for feriebudsjettet vårt. 
 
Jeg er enig i at det er dyrt å skaffe seg egen bolig, og at leieprisene er blitt høye, men man må spørre seg om det virkelig er muligheten til å leie ut kortsiktig som er skylden for at leieprisene er som de er, og at det er knapphet på utleieboliger? Det er kun en grunn til at det er dyrt å skaffe seg egen bolig, både å kjøpe og leie. Det bygges for få boliger! Og prisen for boliger vil forbli høye så lenge det er større etterspørsel etter boliger enn det som bygges! Den faktoren vil vedvare uansett om psykologiske påvirkninger i markedet inntreffer slikt som høyere kostnader som økning av renter på boliglånet. Så lenge det er flere som trenger tak over hodet i forhold til den tilgjengelige boligmengden vil prisene øke. Økning av prisen for å låne penger til bolig vil kun påvirke markedet på kortere sikt, så lenge det er knapphet på boliger.
 
Han mener altså at boligeiere ikke skal få bestemme selv over sin egen eiendom. At «kommunen tar ansvar på dette området og lar kommunene regulerer dette viktige området» - sitat fra innlegget. 

Det er da boligeieren selv som er best egnet til å bestemme hvordan ens egen bolig brukes. Hvem er de som skal bestemme over andres private eiendom?  En eiendom som i de fleste tilfeller er ervervet av surt oppsparte midler, av inntekter som det allerede er betalt skatt av, og avgifter (dokumentavgiften bl.a.) som påføres en når boligen blir kjøpt til en altfor høy markedspris, og som på toppen av det hele er blitt et skatteobjekt for kommunen gjennom eiendomsskatten.  Det er da ikke rart at folk prøver å ta inn igjen de kostnadene de har ved å kunne bo i sitt eget, og søker etter en mulighet til å tjene penger til å betale eiendomsskatten og det det koster å låne penger for å skaffe seg en bolig, når kostnaden med å eie sin egen bolig er blitt så høy. Eiendomsskatten er en av grunnene til dette. Det er en menneskerett å ha tak over hodet, huset ditt skal ikke være et skatteobjekt. Det sier seg selv at dersom man kan hente inn de pengene som kommunen tar fra boligeierne, så vil boligeierne søke mulighet til å tjene inn de pengene. Vi skal altså skamme oss fordi vi ønsker tak over hodet, og søker løsninger til at dette lar seg gjøre. Noen leier ut boligen sin når de selv drar på ferie. Kanskje det er eneste mulighet for å i det hele tatt ha råd til å reise på ferie. Skal de også skamme seg?
 
Vi i Liberalistene mener at folk selv er best egnet til å bestemme over sin egen eiendom. Vi vil jobbe for at det blir rimeligere og lettere å skaffe seg tak over hodet gjennom å redusere de begrensninger som husholdninger og næringslivet blir påført gjennom for strenge reguleringer og treg saksbehandling når de ønsker å bygge seg hus, og i tillegg fjerne kostnaden for de som har bolig ved å gradvis fjerne eiendomsskatten. Begrensingene fører til at kommunen mister arbeidsplasser, inntekter og nyetableringer.

Tomteprisene presses opp og enkelte områder blir svært fortettet som igjen lager trafikkøer enkelte steder. Ved å lempe på kravene vil det gi tilgang på flere boliger og gi lavere leiekostnader. For å få tilgang til flere boliger i markedet vil vi lempe på kravene for å få bygge, tillate høyere bygg hvor bygget går i ett med terrenget, innføre et prinsipp om friregulering hvor tomteeier, utbygger og nærmeste nabo tar beslutningene uten kommunens innblanding. Og ikke minst åpne opp for å bygge i bynære NLF områder hvor det ikke er drivverdig til å drive jordbruk lenger, og gjøre dette om til boligformål etter ønske fra grunneiere.

Vi trenger flere liberale stemmer blant de som skal forvalte kommuneøkonomien. Vi trenger en «vaktbikkje» som sier fra og stemmer imot unødvendig pengebruk av folkets skatteinnbetalinger, som gjør det mulig å beskatte boligeierne mindre, og som forvalter midlene til det beste for hele Tromsøs befolkning.

Ditt liv, din eiendom, ditt valg. Godt valg til høsten!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse