Annonse
Fylkesordfører Knut Werner Hansen i Troms sier han reagerer på aksjonsdemokrati i regionreformen.

"Aksjonistene går etter mannen og ikke ballen"

Hvor er demokratiforståelsen og respekten for andres meninger?

Til Troms – aksjonen!

Det vises til Åpent brev til fylkesordføreren i Troms i Nordnorsk debatt 10.10., med tittelen «Hvorfor sitter du så stille i båten, fylkesordfører Knut Werner Hansen?», fra  Troms-aksjonen mot tvangssammenslåing. 

Det åpne brevet er bygd opp med sterk polemikk og sterke påstander om ulike temaer. Mitt svar til aksjonistene har fundament i mitt liv som kystbeboer, demokratitilhenger og folkevalgt i fylkestinget i Troms fra og med 1988, samt en rekke andre verv både politisk og faglig politisk gjennom et langt liv. Jeg avstår ut fra det fra å svare på aksjonistenes premisser. Derfor:

Jeg er født i ei lita kystbygd i Skjervøy kommune for snart 67 år siden. Det var ikke noe der som var stort, heller ikke båtene. Derfor var det grunnleggende barnelærdom å sitte stille i båten. Jeg har etter hvert lært en del, bl.a. om demokrati og da i særdeleshet det norske demokratiet. Det demokratiet skal vi verne om. Barnelærdommen og annen lærdom gjennom et langt liv sitter tungt i.

Jeg har stor respekt for at regionreformen har engasjert mange mennesker med sterke meninger. Slik skal det være i vårt demokrati. For meg er en del av demokratiforståelsen og at man skal respektere andres meninger. Her bommer aksjonistene åpenbart. Man går etter mannen og ikke ballen.

Willy Ørnebakk har så langt vært forsøkt hengt ut som oppfinner og driver av regionreformen i fylkestinget i Troms. Det er med respekt å melde bare tull. Denne gangen er det jeg som er målet.

I båten - fylkestinget i Troms - er det 9 partier med totalt 37 representanter. Jeg er valgt inn på Arbeiderpartiets liste med 12 representanter, som en del av fylkestingsbåten. Mitt syn på regionreformen er trygt forankret i Troms Arbeiderparti, i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe og i fylkestingets vedtak. Det er min og Ørnebakks båt. Jeg har overhodet ikke behov for en egen politisk båt bygd kun for å fronte eget ego.

Jeg føler meg trygg på min plass i fylkestingsbåten. Den tryggheta ligger bl.a. i at jeg ved konstitueringa av fylkestinget i 2015; ble enstemmig gjenvalgt som fylkesordfører.

Aksjonistenes tilnærming er at det kun er deres meninger som er riktige. Andres meninger – herunder retten fylkestinget i Troms har til å gjøre egne vedtak, blir forsøkt knust med øredøvende polemikk. Den typen demokratitilnærming får vi dessverre i dag alt for ofte servert inn i stua fra den store verden utafor Norge. Den typen demokrati tar jeg sterk avstand fra.

Fylkestinget i Troms har i en rekke saker, i ordinære og to ekstraordinære fylkesting de siste årene, med ulikt ståsted fra de ni partiene, drøftet regionreformen, fremmet forslag og gjort vedtak. En viktig premiss i starten var en forutsetning om frivillighet. Fylkestinget har likevel respektert Stortingets vedtak og forsøkt å følge det opp. Slik skal demokratiet fungere.

Jeg blir utfordret på om jeg på egne vegne, vil fremme konkrete saker til fylkestinget. Jeg har foran beskrevet hvordan demokratiet i vårt fylkesting fungerer. Svaret på det er derfor nei.

Aksjonistene skriver mot slutten: «Det er dessverre et faktum at fylkesrådet i Troms er i lomma på oppdrettsmilliardærene….». Det er en påstand uten forankring i virkeligheten. En påstand jeg tar sterk avstand fra. Påstanden føyer seg likevel inn i måten hele det åpne brevet er bygd opp på.

Som det tydelig framgår er jeg ingen stor tilhenger av denne formen for aksjonsdemokrati. Det er min tilnærming og den har jeg rett til å ha. Så respekterer jeg andres rett il å ha andre meninger, herunder retten til å aksjonere. Pass likevel på! Det norske demokratiet er møysommelig bygd opp, men la det ikke herske tvil om at det kan rives ned!

Til avslutning: Det regionale havet kan for tida fort beskrives som urolig. Da er det kanskje greit at ikke alle farer rundt – både i og utafor båten!

Tromsø 12.10.2018

Knut Werner Hansen, Fylkesordfører

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse