Annonse
Når E6 nord for Fauske skal utbedres, bør jernbane ses i sammenheng. Det vil gi ytterligere reduksjon i kostnadene for realisering av jernbanen. KVU bør begrenses til å se på hvordan dette kan løses på best mulig måte, mener aksjonsgruppe for Nord-Norgebanen. (Foto: Svein Arnt Uhre)

Nord-Norgebanen billigere ved planlegging sammen med vei

Uttalelse fra årsmøtet i Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen:

Nylig er det blitt kjent at to av fagspesialistene (Anders Beitnes og Trond Johansen) som deltok i arbeidet med kostnadsanalysen av Nord-Norgebanen har uttalt at jernbanen kan være kalkulert for høyt. De uttaler at den kan bli inntil 40 milliarder billigere. Det som de ikke nevner er at ytterligere besparelser kan oppnås ved planlegging sammen med vei.

De påpeker at enhetspriser (meterpriser) kan være brukt fra byggeprosjekter der hensyn til annen infrastruktur og mer tettbebyggelse kompliserer arbeidet og dermed fører til dyrere løsninger. Spesielt tunneler er priset for høyt. Ut fra dette kan en pris på 80 – 90 milliarder være mer sannsynlig. Optimalisering av traseer, ny teknologi både for bygging av bane og drift av tog bidrar også til dette. Det som de ikke nevner, er mulige besparelser ved samtidig bygging av E6 og jernbane.

Sist uke kunne vi lese at statlig reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er vedtatt. Det er store fordeler med å bygge vei og jernbane samtidig. Her har for eksempel Bane NOR og Statens vegvesen laget en smart plan for best mulig ressursutnyttelse av steinmassene fra anlegget.

I Nordland står vi foran ny utbygging/utbedring av E6 nord for Fauske. Nye Veier kunngjorde den 18. mars en løsning for utbedring av E6 på strekningen Fauske – Bognes. Dette er også en strekning som fylkesrådet i Nordland prioriterer øverst i Nasjonal transportplan.

Nordland fylkesting vedtok på sitt møte i februar en uttalelse med følgende avslutning:

«Fylkestinget i Nordland ber regjeringen snarest igangsette en Konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen slik at prosjektet kan bli en del av kommende NTP-prosess et skritt nærmere realisering.»

Nord-Norge står nå samlet bak kravet om utbygging av jernbane i nord.

Felles planlegging av vei og jernbane i nord vil, som i andre deler av landet, gi besparelser i forhold til utbygging hver for seg.

Regjeringen har vedtatt å sette av 10 millioner til en Konseptvalgutredning (KVU) som skal se på alle transportformer i nord, inkludert Nord-Norgebanen. Faren med en så omfattende KVU er at mange prosjekt kan bli satt på vent.

Vår oppfordring er:

Når E6 nord for Fauske skal utbedres, bør jernbane ses i sammenheng. Det vil gi ytterligere reduksjon i kostnadene for realisering av jernbanen. KVU bør begrenses til å se på hvordan dette kan løses på best mulig måte.

  • Uttalelsen vedtatt på årsmøtet i Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen den 30.03.2020

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse