Annonse
15 til 18 kommunale tjenester skal inngå i Akson, og mange av disse tjenestene er ikke helsetjenester, f.eks. barnevern og tjenester fra NAV.  Data skal ifølge helseministeren gjøres tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning, styring og forskning. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Akson, en skjult helsereform?

Regjeringen planlegger en stor og dyr helsereform, som nesten ingen har hørt om. AKSON er en felles journalløsning for kommuner og sykehus, og de som samarbeider med helsetjenesten. Helseminister Bent Høie har bedt alle kommuner, utenom kommunene som tilhører Helse Midt, å undertegne en intensjonserklæring hvor de gir sin støtte til videre arbeid med «Akson – helhetlig samhandling og felles kommunal journal – behov for intensjonserklæring». Målet er en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester, og nasjonale løsninger for digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester og de som samhandler med helsetjenesten. Slagordet i Akson er: En innbygger en journal.

Det er 15 til 18 kommunale tjenester skal inngå i Akson, og mange av disse tjenestene er ikke helsetjenester, f.eks. barnevern og tjenester fra NAV.  Data skal gjøres tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning, styring og forskning, skriver helseministeren. Avtalen skal underskrives innen 1. juli 2020, samme dag som det skal foreligge en ekstern kvalitetssikring som gir grunnlag for videre behandling av Akson.

Alle er interessert i at journalsystem skal være funksjonelle og forsvarlige og om prinsippet om at en pasient skal ha en journal. En svakhet med dagens journalsystemer er legemiddellister. Det har lenge vært et problem at fastlegen har hatt en legemiddelliste, sykehuset en annen og omsorgstjenesten en tredje. Helsepersonell kan bruke mye tid for å samstemme legemiddelliste, og avvikende lister kan gi tilfeldig eller livsfarlig behandling, og som kan løses med en felles journalløsning. I Akson skal det etter planen først komme et felles system for legemiddellister om 15 år.

Det er lovpålagt med elektroniske journalsystem i helsetjenesten. I dag har kommunene journalsystem som kan utveksle pasientopplysninger på en sikker måte til fastleger i egen og andre kommuner, og som kan kommunisere med sykehusene. Akson vil ikke prioritere denne elektroniske samhandlingen i første fase av programutviklingen.  

Et av de uavklarte spørsmålene om Akson er økonomi. Prosjektet er beregnet å koste kr 22 milliarder med direkte og indirekte kostnader ifølge Aftenposten. Dette er tre ganger så mye som de 8.8 milliarder som kommunen har fått oppgitt at det skal koste, og hvor staten vil gå inn med under 16% av kostnadene.

Intensjonsavtalen er uklar. Det fremgår ikke av avtalen hvordan systemet vil fungere og hva det vil koste. Helse- og Sosialdepartementet vil utvikle et stort system som tar lang tid å utvikle. Det vil bli valgt store leverandører som trolig blir internasjonale selskap. Denne løsningen kan komme til å fjerne systemer som allerede fins i kommuner og som kan utvikles videre. Å fase ut eksisterende journalsystem og overføre alle journalsystem til Akson mener også NHO er dårlig ide for helsetjenesten, innbyggerne og lokalt næringsliv.

Det har vært flere foregangskommuner i dette prosjektet, bland annet Oslo, Stavanger og Bodø. Dette har vært kommuner som har vært tett på prosessen og de underskriver ikke intensjonsavtalen.  I Bodø ba bystyret om å få utsatt høringsfristen. Det samme har Stavanger gjort. Oslo ba om avklaring på en del spørsmål før de kunne ta stilling til intensjonsavtalen.

Etter mitt syn er dette er tydelige signaler på at man skal vurdere nøye før man signerer en intensjonsavtale, selv om den ikke skal være bindende.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse