Teater Vildenvei er et aktivitetstilbud innen psykisk helsearbeid i Oslo. 24. og 25. mai kommer teateret til Rådstua i Tromsø. Bildet er fra kabareten "Katt for sin hatt".

Aktiv deltakelse i amatørteater gir bedre helse!

Lovende nytt tiltak ved CRUX Huset oppfølgingssenter i Tromsø diskuteres på seminar 23. og 24. mai 2018

Etter hver teaterøvelse sier  deltakerne at de forlater rommet i bedre humør enn da de kom. Hvordan kan denne synlige forbedringen av humøret forklares?

Internasjonal forskning viser at aktiv deltakelse i amatørteater og semiprofesjonelle teatergrupper kan bidra til å fremme helse og gi mennesker med forskjellige psykososiale utfordringer bedre og mer meningsfulle liv.

Godt teater - godt selvbilde

Teatret VåresCRUX Huset oppfølgingssenter i Tromsø er et teater for mennesker som ønsker å arbeide med endring for å oppnå mestring og en opplevelse av bedre livskvalitet. Hovedmålet for Teatret Våres er å lage og spille engasjerende og godt teater. Ved å være skuespiller i Teatret Våres har skuespillerne også mulighet til å gjenerobre et godt selvbilde gjennom tillitsfulle relasjoner, mestringsopplevelser, og en plass i et fellesskap. Skuespillerne forteller at de gjør noe som de er stolte av og som de gleder seg til å vise frem for familien, venner og resten av Tromsø.

Teatret Våres har nå eksistert i seks måneder, og deltakerne er enige om at tiltaket allerede i løpet av denne korte tiden har bidratt til at de har fått et bedre og mer meningsfullt liv. Flere deltakere beskriver den ukentlige teaterøvelsen som ”ukas høydepunkt”. Ledelsen på CRUX Huset vurderer tiltaket som så positivt at de har valgt å engasjere teaterregissør og skuespiller Klaus Løkholm Bergli fra Sadio Nor Teater i en 50 prosent stilling på ubestemt tid.

Nytt forskningsprosjekt i Tromsø

Teatret Våres følges av en forskergruppe fra Norges Arktiske Universitet, Høgskulen i Volda, og Nord Universitet. Vi som følger prosjektet tett som sosiologer og teatervitere har i likhet med deltakerne fra CRUX Huset på den korte tiden tiltaket har eksistert sett at teater kan bety en positiv forskjell helsemessig. Deltakerne har allerede etter et halvt år gjennomgått en personlig reise der de underveis har blitt mer selvsikre og utadvendte.

Etter hver teaterøvelse sier  deltakerne at de forlater rommet i bedre humør enn da de kom. Hvordan kan denne synlige forbedringen av humøret forklares? Kan dette forklares med teaterøvelsene i seg selv, med læring av tekst, lek og utprøving av rollefigurer, og så videre? Eller kan det forklares med de positive opplevelsene deltakerne får ved at de føler seg mindre isolerte fordi de er en del av en trygg teatergruppe som møtes jevnlig over tid? Sannsynligvis er det en rekke ulike faktorer som bidrar til å forandre og forbedre deltakernes liv. ”Det er hele pakken”, sier en deltaker. Vi som er forskere tilknyttet til Teatret Våres undersøker nå disse komplekse sammenhengene i samarbeid med deltakerne.  

Teater Vildenvei besøker Tromsø

Forskning på andre lignende tiltak i Norge kan gi oss mer innsikt i de positive prosessene som startes når mennesker med forskjellige psykososiale utfordringer begynner å spille teater sammen. Teater Vildenvei i Oslo har eksistert i 22 år som en integrert tilbud innen psykisk helsevern, i hovedsak med tilhold på Gaustad, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus. 23. og 24. mai kommer Teater Vildenvei til Tromsø og Rådstua for å spille en av sine interessante forestillinger og dele sine positive erfaringer rundt psykisk helse og teater.

Teater Vildenvei har også bidratt til ny kunnskap gjennom forskning gjort av en av forfatterne av dette innlegget. Fersk forskning viser at deltakelse i denne teatergruppa fremmer fem prosesser som er viktige for å styrke deltakernes psykiske helse og velvære. Disse prosessene beskrives som ulike bedrings- eller recoveryprosesser, og er identifisert som: (1) Følelse av økt tilknytning til en gruppe, (2) mer optimistisk syn på framtida, (3) forsterket personlig identitet, (4) følelse av ny mening med livet og (5) empowerment, følelse av større personlig styrke og større sosialt mot.

Forebyggende og helende

På forskjellige måter forteller alle deltakerne i Teater Vildenvei i likhet med deltakerne i Teatret Våres at deltakelse i teateret har gitt dem sosial tilhørighet og mulighet til å leve mer meningsfulle liv med større tro på seg selv og mer håp for fremtiden. En deltaker i Teater Vildenvei er helt sikker på at teatret har forebygget selvmord. «Jeg tror nok det går an å påstå at jeg har overlevd fordi jeg har teatret. Jeg kan ikke hoppe i havet når vi skal ha premiere om en måned. Jeg kan ikke svikte de andre», sier hun.

Både Teatret Våres og Teater Vildenvei skal presentere seg selv og sitt arbeid på et seminar om teater og psykisk helsearbeid i Tromsø onsdag 23. og torsdag 24. mai. Det er et åpent seminar, der alle, både enkeltpersoner og grupper, er hjertelig velkommen til å delta. Gjennom både foredrag og praktiske demonstrasjoner vil du da få mulighet til å lære mer om hvordan teater kan brukes i det viktige arbeidet med å fremme god helse.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse