Annonse
RØKKE: Noen mener at den eneste leveringsplikten Røkke har tatt på alvor, er leveringen av reker på Aker brygge i Oslo. Foto: Scanpix

Aktivitetsplikt for Røkke

Det blir interessant å se om Røkke vil ignorere Stortingets syn på saken.

Det er en tverrpolitisk enighet på Stortinget som utrykker det syn at Røkke har plikt til å sørge for at det blir aktivitet på hans fiskebearbeidingsanlegg .

Da det ble gitt dispensasjon fra deltakerloven og industrien fikk adgang til å eie trålere, ble denne dispensasjonen gitt på visse vilkår.  Dispensasjonen innebar (og innebærer fortatt) visse plikter.

Disse pliktene omtales som : 
1. Leveringsplikten. Den skal sikre dekning av landindustriens behov for råstofftilgang gjennom hele året.

2. Bearbeidingsplikten. Den skal sørge for at leveringspliktig råstoff blir bearbeidet av industribedriften. 

3. Aktivitetsplikten. Den skal sikre at eksisterende virksomhet og aktivitet opprettholdes og knytter fartøy og anlegg sammen.

I «Innstilling fra næringskomiteen om en konkurransekraftig sjømatindustri, Meld. St. 10 (2015–2016)» kan man lese blant annet dette:

«Komiteen merker seg at aktivitetsplikten gjelder de fleste konsesjonene som rederiet Havfisk AS innehar. Her er forpliktelsene knyttet opp mot anleggene i Stamsund, Melbu, Storbukt, Hammerfest, Kjøllefjord og Båtsfjord.

Formålet med aktivitetsplikten er at eksisterende virksomhet og aktivitet skal opprettholdes og knytte fiskefartøy og sjømatindustrianlegg sammen. Dette industrivilkåret er det gitt åpning for i reglene om eierkonsentrasjon i konsesjonsforskriften.

Komiteen peker på at vilkåret om aktivitetsplikt er et distriktspolitisk virkemiddel som skal øke sjømatindustriens strategiske handlingsrom, muligheter for effektiv drift og lønnsom omstilling og tilpasning og bidra til å opprettholde industrivirksomhet i kystsamfunnene.

Dette råstoffet skal bidra til å strekke sesongene slik at man evner å produsere større deler av året, og på denne måten være til stedet i markedet 365 dager i året

Dette forteller at det er en tverrpolitisk enighet på Stortinget som utrykker det syn at Røkke har plikt til å sørge for at det blir aktivitet på hans fiskebearbeidingsanlegg . Dette med utgangspunkt i den fisken som hans trålere fisker.  

Forutsetningen for at dette skal kunne skje, er så selvfølgelig som at fisken som hans trålere fisker, blir levert til hans anlegg og at fisken blir bearbeidet der.

Det blir interessant å se om Røkke vil ignorere Stortingets syn på saken. Og om han ikke gjør det, hva gjør myndighetene da?  

Vil de fortsette å lukke øynene for at Røkke, på arrogant vis, velger å se bort fra de pliktene som ble gitt da det ble dispensert fra deltakerloven.?

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse