Annonse
Artikkelforfatter Einar Sørensen er ikke i stor tvil om at den omfattende vogntogtrafikken i sjømatnæringa bringer koronasmitte nordover, spesielt inn til Tromsø-regionen og Senja. (Illustrasjonsfoto: Hugo Johansen)

"Søring-karantenen" er en avsporing, sett inn smittetiltak mot vogntogtrafikken

Hvis det er slik at godstransporten inn til regionen er en smittekilde, så må det et svensk-norsk samarbeid til for å stanse denne. Start med en detaljert og grundig analyse av FHIs materiale – og ikke kast bort mer tid på illusjonen om  «søringene» som smittekilde nr. én.

Jeg tror  ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø, fylkesleder Ivar B. Prestbakmo og ordførerne i en rekke kommuner i Troms og Finnmark  mener det beste med en    automatisk karantene for alle som kommer nordover fra Norge sør for Dovre.

Men nå utvikler smitten seg så dramatisk raskt at argumentet om  at Nord-Norge kan ri stormen av i isolasjon dessverre rives i filler. De siste tall og analyser fra Folkehelse-instituttet (pr. 24.03) er sjokkerende klar på at spesielt Tromsø-regionen og Senja ikke bare  er nordnorske «hot-spots» i korona-smitte – men nå på nivå med Sør-Norge og   regioner som Møre- og Romsdal og Vestfold/Telemark.

Til og med 24. 03 var det totalt i Norge bekreftet 2.753 smittede, med 124 nye tilfeller. (Etter VGs store kommuneoversikt). I Tromsø kommune var det pr. 24.03 registrert 43 smittede personer, eller 0,56 personer pr. 1000 innbyggere.  Det er et faresignal at ved UNN er 301 helsearbeidere i karantene og 11 er bekreftet som smittet.

Troms og Finnmark fylke har samlet registrert 71 smittede, eller 0,29 pr. 1000 innbyggere. Tromsø alene har dermed  60 prosent av alle smittede i Troms og Finnmark! Vi merker oss også at Senja kommune alene har 11 tilfeller eller 0,74 pr. 1000 innbyggere.

Andre  tendenser er at Alta kommune har fire tilfeller eller 0,19 pr 1000 innbyggere, Hammerfest ett tilfelle, eller 0,09 pr. 1000 innbyggere

Den store positive overraskelsen er Nordland fylke med bare 19 tilfeller, eller 0,08 pr. 1000 innbyggere. Bodø kommune står for 9 tilfeller – eller 0,17 pr. 1000 innbyggere – og er dermed et «hot-spot» for smitte i Nordland.

Vi kan dermed konstatere at Tromsø-regionen med Senja er i en særstilling hva gjelder smitte i Nord-Norge. Det er uhyre viktig å forsøke å klarlegge hvorfor dette er slik, fordi uten slik kunnskap så kan vi ikke planlegge en effektiv smittebekjempelse i regionen, men tvert om uforstående se på at en alarmerende negativ tendens fortsetter videre.

Vi snakker om en global epidemi – ikke et utbrudd av influensa i en nordnorsk by eller bygd. Denne erkjennelsen synes ikke å ha sunket inn hos politiske ledere i nord, som har valgt å lytte til  lokale leger i stedet for til nasjonens ledende eksperter.

Som tallmaterialet fra FHI så klart viser har Tromsø-regionen og Senja en alarmerende smitteutvikling. Dermed kan vi konstatere at «søring-karantenen» ikke har ført til at regionen er spart for smitte. Flytrafikken er redusert til et minimum med skjerpet kontroll av alle som kommer inn. Dette er ikke hovedkilden.

Spørsmålet er hvilke andre kilder kan det tenkes at smitten kommer fra. Kan forklaringen være  den  omfattende vogntogtrafikken inn til regionen og spesielt vogntog som skal frakte sjømat ut til markedene?  Dette gjelder spesielt Nordre Nordland, Troms og Vest-Finnmark. Dette skiller Troms og Finnmark fra Nordland – det er knapt mange andre norske regioner som har en tilsvarende stor grensetrafikk.

90 prosent av alt av mat, grønnsaker, frukt, medisiner og det vi trenger kommer sørfra med godstog fra Alnabru i Oslo og via Sverige til Kiruna eller til Narvik. Noe kommer også med tog Oslo-Bodø for omlastning enten i Bodø eller på Fauske. Her blir alt lastet over på vogntog som så sørger for livsviktige forsyninger til store deler av områdene i nord. Alt av mat og næringsmidler som skal til Finnmark blir således omlastet fra tog til bil i Kiruna. Villfisk og oppdrettsnæringene er definert som samfunnskritisk viktig. Det innebærer også transport-kjeden, fordi uten denne stanser fiskeriene opp.

De hundrevis av vogntog som sørger for denne  viktige transporten er leid  fra hele Norden og mange fra de baltiske land.  Mat kan regnes som fri for korona-smitte, men sjåfører og hjelpere er like utsatt som de fleste av oss andre.  De  må hvile underveis, spise mat, fylle på drivstoff og hjelpe til med lossingen.  Siden transporten inngår i de samfunnskritiske tjenester kan den fritt  kjøre inn- og ut av regionen. Grensekryssingen er åpen og karantene-bestemmelsene gjelder ikke slik trafikk.

Det store spørsmål er i hvilken grad vi kan være sikker på at slik livsviktig transport ikke er en potensiell smittekilde og om det finnes kontrollrutiner som  sikrer oss mot smitten. Det er viktig at kompetent faglig nivå kan opplyse oss mer om dette – og fremfor alt forhindre at sjåfører og transportpersonell blir uberettiget mistenkt som smittekilder.  Vi må ikke glemme at transport i seg selv er en stor kjede, fra avsender til mottaker, så det er mange punkter som må sjekkes ut, i Tromsø mottaksapparatet med store varelagre og ruter til store deler av Troms og Finnmark.

For hvis dette ikke er årsak til de høye smittetall i Tromsø og på Senja, så må det finnes andre kilder. Hvilke er i så fall disse? Uansett så taler alt for at «søring-karantenen» kun bygger på antagelser og  dårlige kunnskaper om hvordan smitten sprer seg. Ordfører Gunnar Wilhelmsen, Ivar B. Prestbakmo og alle de andre er nok  ført på  villspor av velmenende leger uten den nødvendige kompetanse på de trusler vi står overfor.

Det faktum at spesielt Tromsø og Senja har stygge tall krever at det er her man må starte. Og det må skje i det tettest mulig samarbeid med nasjonale myndigheter. Hvis det er slik at godstransporten inn til regionen er en smittekilde, så må det et svensk-norsk samarbeid til for å stanse denne. Start med en detaljert og grundig analyse av FHIs materiale – og ikke kast bort mer tid på illusjonen om  «søringene» som smittekilde nr. én.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse