Annonse
NYTTÅRSTALE: Forsvarsministerens tale indikerer at de økonomiske rammene til Forsvaret de neste årene kan bli så stramme at kuttene blir mer omfattende enn noen har trodd.

Alarmerende om Forsvaret

Vi har kanskje ikke råd til det Forsvaret vi egentlig trenger.

Med den sikkerhetspolitiske situasjonen Norge og NATO befinner seg i, er det god grunn til å slå alarm.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har holdt sin årlige nyttårstale i Oslo Militære Samfund.

Forsvarsdepartementet og de fagmilitære er nå i full gang med å arbeide frem en ny langtidsplan (LTP) for Forsvaret. I forkant av dette er det blitt utarbeidet flere rapporter, utredninger og analyser av situasjonen i dagens forsvar. Blant annet rapporten som ekspertgruppen leverte i fjor vår.

Sist 1. oktober fikk ministeren så overlevert forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR). I november ble det deretter holdt en rekke kontaktmøter med kommuner og organisasjoner om innholdet i det fagmilitære rådet. 

Med dette som plattform utarbeides nå den nye LTP for de neste fire årene. Spenningsmomentet rundt denne planen ligger først og fremst i hvilken økonomisk utviklingsbane som vil bli valgt, sammenlignet med forsvarssjefens anbefaling i FMR.

Og ministerens tale inneholdt en del tydelige signaler om hvilken retning det bærer i. Budskapet var ikke så lite oppsiktsvekkende, faktisk var det en alarmerende melding Eriksen Søreide fremførte. 

Forsvarsministeren brukte tid på å beskrive mangler og feil som var gjort i de siste tiårs planverk for Forsvaret, feil som har fått store, negative økonomiske konsekvenser.

Hun snakket også mye om den vanskelige økonomiske situasjonen Norge er i nå, grunnet fallende oljepris, svak kronekurs, voksende arbeidsledighet og voldsomme ekstrakostnader påført av den eksplosive migrasjonen til landet.

Til sammen var det vanskelig å tolke forsvarsministeren annerledes enn at hun skrudde ned forventningene. Kraftig.

Det kan bare bety én ting: Vi har kanskje ikke råd til det Forsvaret vi egentlig trenger. LTP-en vil mest sannsynlig måtte legge opp til en økonomisk utviklingsbane som er svakere enn noe forsvarssjefen kunne anbefale.

Det vil bety flere og større kutt enn hva FMR foreslo. I så fall vil det høste storm, både i og utenfor Forsvaret.

Med den sikkerhetspolitiske situasjonen Norge og NATO befinner seg i, er det god grunn til å slå alarm.

Den bør være så kraftig at den høres godt både på statsministerens kontor og hos finansministeren, der Eriksen Søreide begge steder må ha møtt en svært kald skulder.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse