Annonse
Det har lenge vært interesse for økt samarbeid mellom Nord-Norge og Alaska innenfor blant annet næringsliv, forskning og utdanning, skriver Arktis Frontiers-direktør Ole Øvretveit. Foto: Colourbox

Alaska ser til Nord-Norge

Det er viktigere enn noen gang å fremme en opplyst debatt om utfordringene vi står overfor i det internasjonale nord. Her har Nord-Norge og Alaska en sterk felles interesse.

Vi er godt i gang med den 13. Arctic Frontiers konferansen i Tromsø. Årets tittel ‘Smart Arctic’ henspiller på kunnskap og smarte løsninger på utfordringene vi står overfor. For arktiske samfunn, der naturressursene er det økonomiske fundamentet, er det avgjørende å se bevaring og bruk av naturressurser i sammenheng. I Norge er vi gode på dette. Flere aktører fra Alaska besøker Arctic Frontiers i år - norsk nordområdepolitikk er interessant for amerikanerne.

Regjeringen med Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i spissen, har denne uken samtaler med internasjonale politikere, diplomater fra Arktisk råd og eksperter i Tromsø.                                    

Arktis er gjenstand for økende internasjonal oppmerksomhet. Et høyt antall gjester fra over 30 land deltar på Arctic Frontiers 2019 for å drøfte arktiske problemstillinger – temaer som i stor grad også angår land utenfor Arktis. Blant våre gjester er senator Lisa Murkowski fra Alaska. Det har lenge vært interesse for økt samarbeid mellom Nord-Norge og Alaska innenfor blant annet næringsliv, forskning og utdanning. De utenlandske deltakerne vil i Tromsø møte et urbant og høyteknologisk Arktis med fremtredende forskningsmiljøer og et næringsliv i utvikling. Nord-Norge preges av økonomisk vekst og sterke fagmiljøer.

Fiskeriforvaltningen er et godt eksempel på dette. Norge er i en internasjonal elitedivisjon når det gjelder effektiv og bærekraftig fiskeriforvaltning. Optimal utnyttelse kombineres med en føre var-tilnærming som sikrer at ressursene ikke overbeskattes. Alaska er på samme nivå innen fiskeriforvaltning, og har et samlet uttak i samme størrelsesorden som Norges. Innen havbruk har imidlertid våre amerikanske venner trolig noe å lære av norske fagmiljøer.

Klimaendringene vekker sterk bekymring både globalt og i de arktiske landene. Effektene av klimaendringer gjør seg mer gjeldende i Arktis enn de fleste andre steder på kloden. Tilpasning til klimaendringer vil være en avgjørende samfunnsutfordring i de arktiske landene i årene fremover. Norge   har tunge forskningsmiljøer som arbeider med Arktis i Arktis. Dette er en forutsetning for å lykkes med vellykkede lavutslippsløsninger for nordområdene. Det er også viktig at forskerne prioriterer å formidle sin kunnskap på en forståelig måte. På Arctic Frontiers møtes politikere, forskere, urfolk, NGO’er og forvaltere til dialog. Det er mye å snakke om. Fakta og kunnskap er vår æresgjest.

Det er i Norges interesse at den internasjonale debatten om Arktis er kunnskapsbasert. Klimaendringene er globale. Endringer vi kan observere i Arktis skjer imidlertid som følge av industriell og annen aktivitet i andre og tett befolkede deler av verden. I Nord-Norge er vi avhengige av næringsaktiviteter og arbeidsplasser basert på naturressursene. Dette er grunnleggende for at nordnorsk ungdom skal finne grunner til å slå seg til her, at de skal fullføre sin skolegang, oppleve seg hørt og ha tro på fremtiden. Kulturtilbud, barnehageplasser og skoler, god infrastruktur er viktige stikkord. Forsker- og teknologilinja på Kongsbakken videregående skole utdanner morgendagens forskere. Samisk ungdom må få utvikle nye næringer og bidra med verdifull kunnskap. Ungdomshuset Tvibit snakker med samarbeidspartnere i Murmansk om fremtiden fra sitt perspektiv. Finnfjord smelteverk, Hurtigruten og Grieg Seafood er alle selskaper som jobber for å fremme grønne løsninger fra nord, for nord. Dette er kjennetegn ved vårt Arktis vi kan være stolte av.  

I våre debatter stilles viktige spørsmål. Hvordan påvirkes nordområdene av trender i internasjonal politikk med proteksjonisme og populisme? Og hvordan preger Twitter-politikk og ‘alternative sannheter’ samtalen om Arktis? Vi lever i en tid der fakta og vitenskap utfordres i politikken. Det er viktigere enn noen gang å fremme en opplyst debatt om utfordringene vi står overfor i det internasjonale nord. Her har Nord-Norge og Alaska en sterk felles interesse.

Stormaktene Russland, Kina og USA er alle aktive i nordområdene. Regionen kjennetegnes av stabilitet og fredelig samarbeid gjennom Arktisk råd og havretten. På konferansen spør vi hvorfor Arktis likevel ofte fremstilles som geopolitisk kokepunkt. Tabloide fremstillinger og skremmebilder er kanskje bedre klikk-agn. Det er likevel fakta og kunnskap som setter oss i stand til å ta de riktige beslutningene. Vi tror mange vil reise fra samtalene i Tromsø med ny innsikt om virkeligheten i nordområdene. Dette er viktig for norske interesser. Aller viktigst er det for oss som bor her. Kunnskap er makt.

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse