Annonse
Et koselig innslag er de fire damene; mormor, mor, programleder og datter: deres felles gener er lett synlig, og med god helse forstår alle deres ønske om å leve lenge sammen. Det kan altså bli oppfylt om noen år, om man tar risikoen, skriver Odd Harald Valdermo. Foto: NRK

Aldringsforskningen kan snart forlenge våre liv. Og hva så?

Levealderen i Norge er nå vel 80 år. SSB tror den blir 90 i 2100. Ny aldringsforskning kan snart øke dette tallet. Men først litt om dokumentaren Evig Ung.

Brødtekstbilder: 
Selv om Norge skulle være restriktiv mht. medisinske inngrep mot aldring, så vil tjenestene, når de først foreligger, kunne kjøpes på moderne medisinske sentre i utland, av rike. Offentlige helsebudsjetter rekker neppe til alle. Det kan øke ulikhetene enda mer, nå også på levetid, skriver Odd Harald Valdermo - her med Felix. Foto: Privat

NRK har et rikt repertoar av dokumentarer på høyt faglig nivå. Mange handler om kropp og helse. Evig Ung (EvU) er et NRK-bidrag i denne sjangeren, og ligger på nett. Her kan vi følge programlederen vidt og bredt for bl.a. å treffe forskningsmiljøer på aldring og kunstige organer: mye spennende. Et koselig innslag er de fire damene; mormor, mor, programleder og datter: deres felles gener er lett synlig, og med god helse forstår alle deres ønske om å leve lenge sammen. Det kan altså bli oppfylt om noen år, om man tar risikoen.

Hensikten med denne teksten er først å bidra til en sesong 2 av Evig Ung, nedenfor kalt EvU2. Det betyr litt kritikk og noen ønsker. Dernest å få dem som styrer landet til å tenke føre-var-prinsipp om aldringsforskningen.

EvU viser en tidlig fase av ny forskning på aldring, og det er viktig. Denne forskningen, og EvU, har et snevert biomedisinsk perspektiv på aldring, der etiske, sosiale, politiske, økonomiske og andre sider mangler. EvU kan få seere til å tro at det er greit å forlenge levealderen betydelig, og antyder at verdens første 150-åring er født, uten kommentar. Hva er så stort med å bli over 100 år, for den enkelte og for nære omgivelser, og med dagens situasjon i eldreomsorgen?

EvU, som andre i sjangeren, ser aldring som sykdom. EvU sier ikke hva vi vil dø av dersom aldringsprosessene kan kontrolleres og reserveorganer er rikelig tilgjengelig, slik det kan bli, for noen. Høy alder skaper normalt mer sykdom, men kanskje er aldring, tross sine mange ubehag i sene år, en finurlig prosess som for mange sniker seg nesten umerkelig fram over lang tid. Naturlig aldring for alle gjør døden lettere og mer akseptabel. Aldring er en meget kompleks prosess som skjer i hele kroppen, men den kan bremses noe med riktig trening og sunt levevis.

Må vi dø, spør EvU, og mener trolig: når må vi dø for å gi plassen til yngre. Folketallet på jorda øker hele tiden. Selv uten kunstig forlengelse av levealder, er folketallet 10 mdr innen 2100, mens klimaendringer kan redusere arealer av dyrkbar jord. Alle må ha mat. En mer effektiv fotosyntese er visst på vei, og vi kan snart erstatte kjøtt fra dyr med labbkjøtt og annen labbmat, f.eks. egg, av kunstige celler.  Det kan hjelpe noe, en tid.

EvU2 må med bred faglig kompetanse vurdere om det viktigste med aldringsforskning er å forlenge levealder eller å redusere lidelser ved aldring og tidlig sykdom, for å oppnå mer likhet. Befolkningen i Norge blir mer baktung i 2100 enn nå. Om levealderen øker til 100, kommer et tillegg i gruppa 80-120 år! EvU2 se på konsekvenser av dette, bl.a. for pensjoner. Perioden med rike pensjonister vil definitivt være over.

Litt om aldringsforskning: Gjennom hele livet dannes nye celler i kroppen som erstatter gamle. Gamle celler tas normalt hånd om av immunforsvaret i samarbeid med de døende cellene selv. Men ved høy alder hoper gamle celler, såkalte senescente eller sovende celler, seg opp i kroppen. Disse kan bidra til sykdom. Aldringsforskere i flere land har de aller siste årene fjernet sovende celler i mus med ulike virkemidler og med forbløffende resultat. Gamle mus fikk fornyet vev og reversert aldring på flere områder, også for indre organer. Levealderen på forsøksmus ble forlenget med opptil 30 % ved bruk av Yamanaka-cocktail. Egne blandinger (peptider) utprøves kanskje i dag mot sovende celler hos mennesker med spesielt aggressiv kreft i hjernen. Prøver på labben ser ut til å virke. Behandling mot aldring må trolig komme før vev blir mye skadet. Utviklingen her kan gå fortere enn man er vant til. Forskningen på sovende celler kan altså både gi et løft for behandling av alvorlige sykdommer hos eldre, og samtidig forlenge levealder. Men mulige bivirkninger må avklares først.

Yamanaka-metoden for framstilling av stamceller åpner også for fascinerende reparasjoner av menneskekroppen[i]. Norge har eget stamcellesenter for forskning og oppbygging av stamcellebank. Det siste kan tyde på en forventet bruk til bl.a. nye organer etter hvert.

EvU2 må derfor også oppsummere aldringsforskningen fra biomedisinsk synsvinkel og vurdere forskernes vyer, tidsperspektiver, risiki når forskning på dyr skal overføres til mennesker, mm.

Selv om Norge skulle være restriktiv mht. medisinske inngrep mot aldring, så vil tjenestene, når de først foreligger, kunne kjøpes på moderne medisinske sentre i utland, av rike. Offentlige helsebudsjetter rekker neppe til alle. Det kan øke ulikhetene enda mer, nå også på levetid. Slik kan deler av forskningen på aldring, tross alle pluss, være en risiko for «sam»-funnet. Å kjøpe en forlengelse av livet kan innebære risiko for den enkelte, f.eks. om hjernen ikke følger med.

Spent på EvU2.

https://www.apollon.uio.no/artikler/2017/4_stamceller.html

[i] https://www.apollon.uio.no/artikler/2017/4_stamceller.html

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse