Annonse

Kunnskap etterlyses ikke gjennom beskyldninger

De har prøvd å utnytte tragedien til egen politisk fordel. Det er ikke noe vakkert syn.

I et innlegg på Nordnorsk debatt den 30. mai prøver Toine Sannes, fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet de Grønne, å ro seg bort fra sin tidligere beskyldning om at oppdretterne har seg sjøl å takke for dødsalgens herjinger i oppdrettsmerdene. Sannes meiner at ho bare har etterlyst kunnskap og stilt spørsmål. Og da er det verken grunnlag for kritikken ho har fått på lederplass i Nordlys eller kritikken fra meg, som ho - uten å bruke navn-, lett nedlatende velger å omtale som «Sortland SV sin eneste kommunestyrerepresentant.»

Sannes kommer ikke unna at ho har gjort meir enn «å etterlyse kunnskap». Noen sitater forteller ei litt anna historie enn den sminka utgaven ho nå prøver å selge inn:

Under overskriften «Mener angrepet fra dødsalgen kan være selvforskyldt» skreiv TV 2 følgende på sin nettside 25. mai:

«Algeangrepet på oppdrettsnæringen i nord kan være selvforskyldt, mener Miljøpartiet De Grønnes fiskeripolitiske talspersonen Toine Sannes.»

Dette ble fulgt opp av andre medier. I Bladet Vesterålen kunne vi 27. mai lese dette:

«I et intervju med TV 2 sier Miljøpartiet de Grønnes fiskeripolitiske talsperson Toine Sannes at algeoppblomstringen som har tatt livet av flere millioner oppdrettsfisk, kan være selvforskyldt.»

NRK skreiv på sin nettside dagen etter følgende:

«Flere aktører har pekt på at næringen selv kan ha skyld i algeoppblomstringen, blant andre fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet de Grønne.»

FiskeribladetFiskaren fulgte opp den 29. mai med dette:

«Det har vært fremhevet av flere, blant andre Miljøpartiet de grønne, …., at lakseoppdrettsnæringen selv er «skyldig» i algeoppblomstringen.»

Hvis det hadde vært meir kunnskap om årsaken til algeoppblomstringa de Grønne hadde vært ute etter, kunne og burde Sannes ha ordlagt seg på en annna måte enn ho gjorde. Men det var nok andre ting enn kunnskapstørst som lå bak hennes utspill. Agendaen var nå som tidligere å henge ut oppdretterne som miljøverstinger fordi de ikke hadde hoppa på partiets forslag om lukka anlegg som Colombi-egg.

Oppdrett i lukka sjø-anlegg vil i høyden kunne bli et lite supplement til oppdrett i åpne anlegg i sjøen. Teknologien er ikke på plass for drift av lukka sjø-anlegg i stor skala. Det er ikke utsikt til at en slik driftsform vil være lønnsom. Risikoen for havari og dødelighet vil være stor. Så stor at forsikringsselskap vegrer seg for å påta seg forsikringsansvar.

I motsetning til det de Grønne påstår, er det heller ikke slik at lukka eller semi-lukka anlegg vil være noen garanti mot algeangrep. Avisa Folkebladet hadde 29. mai en artikkel om dette med overskriften: «Forskere om algeangrep: - Ingen garanti med lukka merder». I artikkelen uttaler seniorforsker Matilde Skogen Chauton ved SINTEF Ocean følgende:

«Når man tar inn vann er det alltid en risiko for å ta inn alger

Den dødelige algeoppblomstringa ser heldigvis ut til å være over. Meir enn 10 tusen tonn fisk har gått tapt. Mange oppdrettsselskap, de fleste små, er påført store økonomiske tap. Ansatte har blitt permittert.

I en slik situasjon er det nødvendig at både politikere og resten av samfunnet slår ring om oppdrettsnæringa. Toine Sannes og Miljøpartiet De Grønne har gjort det motsatte. De har prøvd å utnytte tragedien til egen politisk fordel. Det er ikke noe vakkert syn. Og da er det absolutt på sin plass med utdeling av opptil fleire røde kort.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse