Annonse
Dobbeltspor her på Ofotbanen burde være et sentralt, felles krav fra Nord-Norge, koblet opp mot nye transportløsninger i aksen Ofoten-Tromsø-Harstad og Vesterålen, mener politisk redaktør Skjalg Fjellheim. Foto: Avisa Fremover

Nordnorsk avsporing

Jernbanedebatten i nord blottlegger en landsdel uten vilje eller evne til å samle seg om felles strategier.

Debatten om Nord-Norgebanen kommer kanskje på det verst tenkelig tidspunkt. I kjølvannet av opprivende saker om regionreform, fylkessammenslåinger og organiseringen av helsevesenet.

Dermed blir jernbanedebatten enda et eksempel på et nordnorsk fellesskap som ligger nede for telling.

Det finnes etterhvert mange tegn på oppløsning og fragmentering. Et av dem er at eierne LO, NHO og Sparebanken Nord-Norge nylig valgte å avvikle selskapet Agenda Nord-Norge. 

Det som både kunne og burde blitt en strategisk verktøykasse for å fremme felles interesser, blir dessverre redusert til hygge på en årlig konferanse.

Agenda Nord-Norge hadde gode intensjoner, men det ble raskt klart at man beveget seg på filttøfler i det nordnorske landskapet. Etter hvert fremsto angsten for å støte eller fornærme noen som det aller mest karakteristiske ved selskapet.

Man våget for eksempel aldri å løfte en samtale om jernbane i nord; til tross for at aktualiteten definitivt er tilstede. Jernbanedirektoratets utredning, som pågår nå, handler om kostnader og nytte ved nye skinner i nord. Fra Fauske til Tromsø, eventuelt en trinnvis utbygging, for eksempel Narvik-Tromsø.

Men allerede i første runde snubler Nord-Norge i egne bein. Sterke miljøer i Nordland vil heller satse pengene på banene som allerede er etablert, problemet er bare at disse ikke er en del av utredningen det arbeides med akkurat nå.

I Nordland har man i mange år jobbet for å gi sine to baner et vesentlig løft, uten gehør.

Det handler om å elektrifisere jernbanen mellom Bodø og Trondheim, og bygge dobbeltspor på Ofotbanen fra Narvik og inn i Sverige.

Det er en kamp Nordland i stor grad har ført alene i år etter år, uten synlig støtte eller engasjement fra nærsynte politiske miljøer i Tromsø.

Og nå dukker altså tromsøværingene selv opp og skal snakke seg til bane fram til Tromsø. 

Offensiven fra Tromsø har dessuten satt Narvik i full alarmberedskap. Malmbyen er livredd for å miste sin status som knutepunkt.

Oppsummert: Når dørene lukkes på bakrommene i næringsliv og politikk i Nordland, er man enige om at uansett hva som skjer, så skal i hvert fall ikke Tromsø få jernbane.

Og av grunner vi av hensyn til den nordnorske mentalhygienen ikke skal gå nærmere inn på her, er det i Finnmark absolutt ingen vilje til å gi Tromsø en hjelpende hånd.

Da er vi tilbake til kjente skillelinjer i nord. Motstanden mot Tromsø har blitt et påtrengende og destruktivt premiss i den regionale samfunnsdebatten.

I denne lapsusen av både reelle og innbilte interessemotsetninger, mister landsdelen de lange linjer av syne. Å bygge moderne og CO 2-frie transportsystemer i aksen Ofoten-Vesterålen-Harstad-Tromsø er naturligvis et storartet og visjonært nordnorsk prosjekt. Her finner vi jo allerede landsdelens sterkeste befolkningskonsentrasjon.

Og det handler både om transportkorridorer for sjømat og annet gods ut i internasjonale markeder (via Ofotbanen), og om å styrke bo- og arbeidsmarkedsregioner i et hundreårsperspektiv. Med urbanisering som en irreversibel internasjonal trend, vil det åpenbart være både viktig og riktig å vektlegge infrastruktur i og rundt Bodø og Tromsø.  

Men når synspunktene i nord spriker i alle retninger, vil byråkrati og politikk i Oslo nok en gang få en enkel jobb med å drepe en nordnorsk drøm.

På den annen side er det jo slik vi selv foretrekker å ha det. Vi insisterer på å være tre små fylker, som hver for oss skriker om vårt eget, i møtet med makten i Oslo. Og jernbanedebatten gir et glimt inn i en fremtid uten noen organer som forplikter Nord-Norge i en felles agenda. Vi ser konturene av en landsdel hvor det i økende grad er alle mot alle. Det er ikke noe pent syn.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse